Kritiserer “utradering av asyldriften”

 
Foto: Norsk Folkehjelp
Regjeringen utraderer ideelle aktører innen drift av asylmottak, stikk i strid med sin egen integreringsmelding og tidligere signaler om ideelle aktørers rolle innen mottaksdrift, hevder Norsk Folkehjelp.  
0Shares

– I går kom telefonen om at Jølster mottak legges ned. For oss er dette enda en spiker i den kista vi opplever at regjeringen snekrer for ideelle aktører som driver asylmottak, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (bildet) i en pressemelding.

Norsk Folkehjelp har drevet mottaket i Jølster siden 2010. Oppsigelsestiden er på fire måneder. Det vil si at mottaket må stenge i løpet av juni.

Straffes for å vektlegge kvalitet
Norsk Folkehjelp vil sitte igjen med fire mottak etter sommeren 2017. Dermed vil ideelle aktører totalt stå for rundt 10 prosent av mottaksdriften, mens kommersielle aktører står for rundt 70 prosent.

– De prioriteringene som UDI tvinges til å gjøre nå, er å gå bort fra kvalitet og sette pris først. Vi opplever at vi straffes for å vektlegge kvaliteten i tilbudet til beboerne og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte. Jølster mottak er et soleklart eksempel på at bokvalitet og samarbeid med lokalsamfunnet overhode ikke er tatt hensyn til i vurderingen av nedleggelse, sier Westhrin.  

Det er politisk bestemt at det skal være et tredelingsprinsipp for UDIs anskaffelsene av mottaksplasser. Det innebærer at både kommunale, ideelle og kommersielle aktører skal være representert.

– Den praksisen UDI nå har, hvor pris avgjør, strider med dette målet. Vi håper stortinget nå vil ta tak i dette og komme med helt konkrete instrukser som gjør at det blir mulig å være ideelle aktører som fremmer kvalitet innen drift av asylmottak også fremover, sier Westhrin.

Svekker beredskapsevnen
integreringsmeldingen fra mai 2016 står det at «UDI skal aktivt oppfordre kommuner og frivillige organisasjoner til å etablere og drive mottak, og skal innenfor rammene av regelverket legge til rette for at disse aktørene kan være driftsoperatører for mottak».

– Det blir svært utfordrende å opprettholde mottaksdrifta når vi sitter igjen med så få mottak som det vi gjør nå. Når Jølster mottak legges ned er det en marginalisering av Norsk Folkehjelp som aktør. Vi har stor kompetanse på dette feltet og høsten 2015 viste vi stor beredskapsevne. Den vil nå bli svekket, sier Westhrin.