Enslige mindreårige selger og bytter sex

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
I en ny rapport kommer det frem at enslige mindreårige asylsøkere bytter og selger sex også etter at de har kommet til Norge.
0Shares

Enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare for utnytting når det gjelder salg og bytte av sex. Dette gjelder under migrasjonen, men også etter at de har kommet til Norge, skriver Aftenposten. Avisen gjengir funn fra ny rapport fra Pro Senteret om enslige mindreårige asylsøkeres erfaringer med salg og bytte av sex. 

Mangel på omsorg
Mange unge har opplevd ulike former for utnytting, som for eksempel tvangsarbeid og prostitusjon. De mangler omsorg fra voksenpersoner.

– Noen av dem fortsetter å bytte sex for å få goder når de kommer til Norge. Noen gjør det for å sende verdier til familien i hjemlandet, andre gjør det for å få omsorg og voksenkontakt mange av dem ikke opplever å få i asylsystemet, sier Bjørg Norli, leder ved Pro Senteret til Aftenposten.

Alternativ til kriminalitet
– Å bytte seksuelle tjenester blir for noen et alternativ til å begå kriminelle handlinger for å overleve i Norge, sier Norli til Aftenposten.

I 2015 var over 90 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge gutter. Norli tror dette gjør det vanskeligere å fange opp asylsøkere med negative seksuelle erfaringer, fordi vi sjeldnere tenker på at menn også kan bruke egen seksualitet til å overleve migrasjonen.

Ifølge Norli har mange av de mindreårige asylsøkerne et lavt kunnskapsnivå om kropp og seksualitet, det er derfor ikke sikkert at de klarer å sette ord på opplevelsene når de kommer i kontakt med hjelpeapparatet i Norge. De ansatte har ofte heller ikke nok kunnskap til å fange opp problematikken.