Tre generasjoner fratatt statsborgerskap

Advokat Arild Humlen har spesialisert seg på asylrett og mener behandlingen av somaliere i Norge er kritikkverdig på flere måter
Foto: Humlen Advokater
Storfamilien med besteforeldre, foreldre og barnebarn har fått inndratt sine norske statsborgerskap. De har bodd i Norge i 27 år. 
0Shares

– Vi har hele livet vårt her, forteller den ene broren (35) til VG.

Han kom til Norge fra Damaskus sammen med sine foreldre og to søsken i 1990. De fikk opphold i Norge et halvt år etter ankomst og i 1997 ble hele familien norske statsborgere. Dokumenter fra det syriske arbeids- og sosialdepartementet viser at familien var registrert som statløse palestinere fra Syria, skriver VG.

I august 2012 fremskaffet UDI en rapport som verifiserer at hele familien egentlig er jordanske borgere. Søsknenes ektefeller og norskfødte barn mister også sine statsborgerskap. De er til sammen tolv personer.

Avviser ikke rapport
Familien avviser ikke verifiseringsrapporten fra jordanske myndigheter. De mener de ikke har vært kjent med sine jordanske bånd, men deres bestemor i Syria kunne fortelle at deres avdøde bestefar i sin tid skal ha forsøkt å få innvilget jordansk statsborgerskap for sin sønn. Frem til bestefaren døde i 2006 opplyste han aldri sønnen om at statsborgerskapet var innvilget, de vet heller ikke om han selv visste det, skriver VG.

Usannsynlig
UDI opplyser i vedtaket om å tilbakekalle familiens statsborgerskap at de anser historien som usannsynlig.

«Foreldrene kom til Norge som voksne, og var dermed i en alder da det må kunne legges til grunn at de hadde et bevisst forhold til hva som var deres rette identitet», heter det i vedtaket.

Familiens klagesak hos UNE ligger nå i bero i påvente av den politiske behandlingen av et forslag til lovendring. Familiens advokat Arild Humlen forteller at han aldri har sett en sak av samme karakter i Europa.

– Det er, så vidt jeg har funnet, ingen saker der det har gått lenger tid og der personen selv ikke er ansvarlig for sviket, sier Humlen til VG.