Vårt Land: Norge og Storbritannia i diplomatisk strid om kvinners rettigheter

Endringene er bakgrunnen for at Norge ikke har signert denne uttalelsen. sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet.
Foto: Sturlason
Norge og flere andre land nekter å underskrive en internasjonal erklæring om religionsfrihet og likestilling. Grunnen er at Storbritannia har endret teksten.

Ifølge Vårt Land har dette ført til en diplomatisk strid mellom Norge og Storbritannia.

Erklæringen ble vedtatt på en konferanse i starten av juli, og Norge sto sentralt i arbeidet med den. Striden har oppstått fordi Storbritannia i ettertid har fjernet formuleringer om kvinners seksuelle og reproduktive helse og kroppslig autonomi.

– Disse endringene er beklagelige og uakseptable og er bakgrunnen for at Norge ikke har signert denne uttalelsen. Vi har beklaget Storbritannias håndtering av saken, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet.

I et åpent brev kobler over 20 organisasjoner, blant dem Amnesty og Human Rights Watch, erklæringen til kvinners tilgang til abort.

22 land undertegnet den opprinnelige teksten, men bare åtte land har undertegnet den redigerte versjonen.

Ifølge Vårt Land har Norge nå utformet en kompromisstekst som både inneholder Storbritannias endringer og sentrale elementer fra den opprinnelige versjonen.

(©NTB)