SV-Heikki raser mot tilbakekallelser

 

– Vi sender et signal til alle innvandrere om at de aldri kan føle seg trygge. Det er veldig farlig for integreringen, for det sier seg selv at trygge mennesker er bedre for samfunnet enn utrygge mennesker, sier Heikki Holmås (bildet) til VGNett.

Uttalelsen kommer etter et møte med representanter fra KrF, Venstre, Senterpartiet og MDG. På møtet var også to brødre som nylig mistet statsborgerskapene sine etter 27 år i Norge.

Vil ha domstolsbehandling
Holmås og SV har, sammen med Venstre, Ap, MDG og Sp fremmet et forslag om å innføre domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap. Med støtte fra KrF har forslaget også flertall i Stortinget.

I dag må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til Utlendingsnemnda (UNE) og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.

– I denne saken har UDI ved tre anledninger hatt mulighet til å sjekke familiens bakgrunn skikkelig, men ikke funnet grunn til å tvile på forklaringen deres. Da tenker jeg at man på et tidspunkt må få hvile. Slik vi har det nå, går mange innvandrere rundt i visshet om at myndighetene når som helst kan ta opp saken din. Det er ikke sunt verken for enkeltpersoner eller samfunnet, sier Holmås.