Den nye feltimamen i Forsvaret

Feltprost Alf Petter Hagesæther gratulerer major Najeeb ur Rehman Naz med den nye stillingen som feltimam
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Najeeb ur Rehman Naz innsatt er innsatt som feltimam i Forsvaret.
0Shares

Feltprost Alf Petter Hagesæther leste innsettelsesbrevet fra World Islamic Mission, moskeen der Naz kommer fra og innsatte Naz som feltimam mandag.

Brigaderen understreket at dette var en historisk begivenhet for Forsvaret. Han takket mange for sine bidrag til opprettelsen av stillingen som imam.

Forsvaret opprettet en prøveordning med feltimam, og valgte nylig å gjøre stillingen permanent, i følge Forsvarets Forum.

Sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson representerte Forsvarets ledelse under seremonien. Generalsekretær Methab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt foredrag.