ISS og Adecco vil gi jobb til ukrainere

ISS og Adecco inngår solidaritetssamarbeid for å gi ukrainere jobb.
Foto: Adecco Group
ISS og Adecco inngår et nytt solidaritetssamarbeid for å rekruttere ukrainere i jobb.

ISS rekrutterer rundt 1500 medarbeidere i året, og mange av disse stillingene gjøres nå tilgjengelig gjennom Adecco Jobs For Ukraine.

– Dette er et historisk samarbeid som vil hjelpe ukrainske flyktninger i Norge med å integreres og finne meningsfulle aktiviteter å fylle dagene sine med, sier konsernsjef i Adeccogruppen, Torben Sneve, i en pressemelding.

Adecco og ISS har hatt et samarbeid lenge, og har nylig gått inn i et partnerskap. Stillingene ISS og Adecco nå gjør tilgjengelig for ukrainske flyktninger er mange og varierte, alt fra forskjellige typer kontorjobber, til kokker, renholdere og teknikere.

– Det er hjerteskjærende å se de humanitære konsekvensene av krigen i Ukraina. I ISS har vi en lang tradisjon for å jobbe aktivt med inkludering og integrering av flyktninger og andre på kanten av jobbmarkedet. Nå er det et akutt behov for et felles krafttak for å hjelpe ukrainske flyktninger, og sammen med Adecco skal vi gjøre det vi kan for å inkludere de som vil ut i arbeid, sier CEO i ISS Norge Nord-Europa, Carl-Fredrik Bjor.

Ny plattform

Jobs for Ukraine er en jobbplattform for ukrainske flyktninger. Siden lanseringen har nesten 1400 bedrifter i Europa deltatt, og ISS er den første store arbeidsgiveren i Norge som registrerer seg på portalen

Over 4000 ukrainske flyktninger har registrert seg verden over, men Torben Sneve regner med at dette tallet øker.

– Dette er mennesker som er i en krisesituasjon og har opplevd et traume de færreste kan se for seg. Mange vil ikke være i stand til å fungere i arbeidslivet, og mange er ikke helt klare. Samtidig vet vi at det sitter mennesker på flyktningesentre og asylmottak rundt i landet med et desperat ønske om noe å fylle dagene med. Meningsfylt arbeid er en forutsetning for god fysisk og mental helse, sier Sneve.

Jobb gir integrering

Selskapene har fokus på mangfold og inkludering.

– I ISS har vi rundt 10 000 medarbeidere fra 126 forskjellige land og vi ser på oss selv som en viktig inkluderings- og integreringskanal. Vi skal være jobbskaper, inngangsport til arbeidslivet og tilrettelegger for livslang læring. Dette gjelder ikke bare for ukrainske flyktninger, men flyktninger fra hele verden og andre på kanten av jobbmarkedet, sier Bjor.

ISS og Adecco er enige om at jobbtilbud er en forutsetning for vellykket integrering.

– Vi må ønske flyktninger velkommen til landet vårt med tilbud og aktiviteter. Uten meningsfylt arbeid eller noe annet å bruke dagene sine på, blir de sittende glemt på asylmottak rundt omkring i landet, sier Sneve.