Mener imam i forsvaret har problematiske holdninger

Mahmoud Farahmand
Foto: Kari Bye
LIMs Mahmoud Faramand er ikke personlig imot ansettelsen av imam Najeeb-ur-Rehman Naz som Forsvarets nye feltimam, men stiller spørsmål om hans holdninger.

På sin Facebook-profil stiller talsperson i Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM) seg kritisk til at Forsvaret ansetter imamen Najeeb-ur-Rehman Naz, fra menigheten World Islamic Mission (WIM) som Forsvarets første feltimam.

Farahmand viser til saken hvor Naz, via spørsmål og svar-spalten på nettsiden til World Islamic Mission, med henvisning til Koranen rådet en tvangsgiftet kvinne til å bli i ekteskapet.

– Hvorfor mener du at denne feltimamen er et problem?

– Hvis vi sammenligner med feltprestene, er det lett å forstå. Jeg har møtt mange feltprester i uniform, men alle har delt et felles verdisyn. Likestilling, likeverd og det frie personlige valg har stått sentralt. Individet står over formaninger i Det gamle testamentet. Jeg synes ikke dette ser ut til å være tilfelle for denne feltimamen, basert på det har har skrevet på hjemmesiden til World Islamic Mission.

På Facebook skriver Farahmand: 

«Den nyansatte feltpresten mener at kvinner bør innrette seg etter Det gamle testamentet, og at de må følge tradisjonene som er ihht dette. Dersom de ikke gjør dette vil Gud bli misfornøyd med dem, og de vil brenne i all evig tid. Er det greit? Selvfølgelig er dette ikke greit! Forsvaret ville aldri ha ansatt en feltprest med slike meninger.  En feltimam derimot er en helt annen sak. Feltimamen representere en fremmed og eksotisk kultur som vi må forstå og akseptere. Når han anbefaler en rådsøkende tvangsgift kvinne om å forbli i ekteskapet, selv om hun er ulykkelig, så skyldes kulturen der nede. Det er bare sånn det er der nede.»  

Farahmand ser det som problematisk at imamen ikke ser ut til å fremme de felles verdiene som er viktige å ha i en institusjon som Forsvaret.

– Her snakker vi om en person som skal gi soldater moralsk rettledning i en presset situasjon. Han skal bidra til å undervise i krigens folkerett og undervise norske soldater om hvordan det er å møte islam i fremmede land. Han skal kanskje til og med bli med på operasjoner ute og representere Norge og norske interesser i møte med lokalbefolkningen.

Tilbakevist kritikken
Overfor Vårt Land har imamen tilbakevist kritikken på bakgrunn av rådet på WIMs hjemmesider. Rådet fra imamen var formulert på følgende måte: 

«Når du en gang har akseptert dette ekteskapet ved å inngå pakten, uansett ved tvang eller med vilje, så er du forpliktet, i lik linje med mannen din, til å respektere ekteskapets plikter og ansvar.» 

Imamen påpekte i den konkrete saken at rådet ikke er bindende, og begrunnes med henvisning til koranvers.

– Hun har selvsagt all rett til å søke om skilsmisse om hun ikke ønsker å fortsette sitt samliv.

Han viser også til at i rådet så skrev han at «islam gir henne full rett til å motstå og nekte å akseptere tvangsekteskap og at dette er et onde som må bekjempes».