– Ingen skal føle seg utrygge i moskeen

Representanter for organisasjonene Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge, Antirasistisk senter, Islamsk Råd Norge, MINOTENK, MiRA-Senteret, Muslimsk Dialognettverk og Stiftelsen 10. august sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justisminister Emilie Enger Mehl.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
I dag møttes regjeringen og representanter fra den muslimske befolkningen i Forum om muslimfiendtlighet.
308Shares

Forebygging av hat og rasisme blant barn og unge, og kunnskap om sikkerhetstiltak i trossamfunn var blant temaer som ble tatt opp.

– Flere muslimer forteller at hat og rasisme gjør dem utrygge og hindrer dem i å gjøre dagligdagse gjøremål. Andre forteller at de ikke tør å delta i den offentlige debatten. Sånn skal vi ikke ha det i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre til i en pressemelding.

Gårsdagen deltok han og flere representanter fra regjeringen på det første årlige møtet i Forum om muslimfiendtlighet.

– Alle har et ansvar for å motvirke diskriminering, rasisme og ekstremisme. Regjeringen har nylig etablert en ekstremismekommisjon for å styrke innsatsen vår mot voldelig ekstremisme. I dag fikk vi viktige innspill fra forumet. De lytter vi til og tar med i arbeidet vårt.

Tok opp sikkerhet på moskéer

Flere muslimske organisasjoner har henvendt seg til regjeringen og bedt om et møte.

Justisminister Emilie Enger Mehl minnet om at onsdag er det tre år siden terrorangrepet mot Al Noor-moskeen.

– Ingen skal føle seg utrygge i moskeen. Innsatsen mot radikalisering og terror er høyt prioritert av regjeringen. I kampen mot ekstremisme og hat trenger vi innspill fra flere hold og derfor er dagens møte viktig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.