Mener norske banker diskriminerer basert på etnisitet

Akhenaton de Leon er leder for Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering OMOD.
Foto: Privat
Kilder forteller til OMOD-leder Akheneaton de Leon at de har fått avslag på boliglånssøknader, men opplevd at bekjente med samme type utdannelse og økonomi ikke har fått avslag fra den samme banken. NHH professor har samme inntrykk.
117Shares

Akhenaton de Leon er daglig leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD). Han har sendt inn følgende brev til regjeringen.

«OMOD har blitt kontaktet av flere eiendomsmeglere som over tid har gitt uttrykk for at det finnes diskriminering/forskjellsbehandling når det gjelder hvordan finansielle institusjoner bevilger boliglån. Disse meglerne mener at bankene har sett et likhetstegn mellom dårlig sikkerhet/likviditet, og etnisitet/rase/landbakgrunn.»

NRK omtalte saken først.

Til NRK forteller de Leon at han har pratet med kilder som har fått avslag på boliglånssøknader, men opplevd at bekjente med samme type utdannelse og økonomi ikke har fått avslag fra den samme banken.

– Så hvorfor fikk de ikke lån i første omgang? spør han, NRK.

De Leon ønsker at regjeringen skal bidra til forskning slik at man får en ordentlig oversikt over situasjonen.

– Vi er ute etter kunnskap. Vi er interessert i å vite om det forskjellsbehandles om man heter Ali eller Ola når man søker boliglån, sier han til NRK.

NHH-professor mener også at banker diskriminerer

Ola Honningdal Grytten er professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) og støtter OMODs initiativ til forskning rundt dette. Han tror at forskningen vil vise at det foregår diskriminering i norske banker:

– Det har vært forsket en del på diskriminering i arbeidslivet. Da har det kommet ganske tydelig frem at minoriteter diskrimineres mot i arbeidslivet. Jeg blir veldig overrasket om man forsker på bankutlån og ikke kommer frem til samme konklusjon, sier han til NRK.

Hans egen erfaringer peker også mot at banker i Norge diskriminerer basert på etnisitet og religion.

Flere ganger har folk med religiøs- eller minoritetsbakgrunn henvendt seg til ham etter å ha fått avslag på søknad om lån.

– Gitt samme vilkår som andre, får man ikke like lett lån, sier Grytten til NRK.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ta opp OMODs forslag

Arbeids- og inkluderingsdepartementet  har svart på OMODs brev:

De vil ta opp forslaget deres med Finansdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Statssekretær Stian Nyhus forteller at regjeringen jobber med en ny handlingsplan som kommer i 2023.

– Vi jobber med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og tar med oss innspillet om behov for mer kunnskap om bankenes boliglånspraksis inn i dette arbeidet, sier han til NRK.