Ikke lenger egen hatkrim-gruppe i Oslo

Advokat Arvin Sjødin kritiserer politiet i Rogaland for fordomsfull etterforskning.

Det er Politiforum som omtaler omorganiseringen. Det blir dermed slutt på at de mange vellykkete spesialgruppene som Oslo-politiet har i dag, vil eksistere hver for seg.

I saken kommer det fram at:

  • Vinningsgruppen ved Sentrum politistasjon bidro til at antall lommetyverier ble halvert i årene fram mot 2014.
  • Ransgruppa i Oslo-politiet reduserte antallet ran kraftig i 2014.
  • Hatkrimgruppa bidro til en dobling i antall anmeldeler for hatkriminalitet i Oslo fra 2014 til 2015.

Politiforum har vært i kontakt med flere kilder innen politiet som mener at det blir vanskelig å ivareta kriminalitetsområdene etter reformen. Mange ildsjeler driver gruppene, ifølge Politiforum. Men flere av de ansatte i spesialgruppene blir nå plassert på andre steder eller får tilleggsansvar.

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier at de fortsatt vil satse på områdene, men at de ikke har fått egne navn i den nye strukturen, som følger av reformen. Men satsningene legges ikke ned, bedyrer han.

– Satsningene vil fortsette så lenge det er behov for dem. Spørsmålet er om det er behov for at de har en egen boks på organisasjonskartet, sier Sjøvold til Politiforum.

Politimester Sjøvold forklarer at gruppenes ansvar skal overføres til de nye driftsenhetene, de ulike politistasjonene, som skal få mer ansvar i nye Oslo politidistrikt. Det er foreslått tre geografiske driftsenheter i nye Oslo politidistrikt.