Lovforslag om omsorgssentre lagt på is

Lovforslag på vent: Et lovforslag om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere er nå lagt på is av myndighetene (Foto: Illustrasjon).
Foto: Fanney Antonsdottir
Regjeringen kommer ikke til å fremme forslag om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige, melder Barne- og likestillingsdepartementet.  
0Shares

Tilstrømmingen av enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015 var utfordrende å håndtere. Derfor sendte Barne- og likestillingsdepartementet på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Høringsrunden om ny omsorgssenterlov ble avsluttet i november, med sluttvurdering om at man ikke vil satse på slike omsorgssentre.

 
Foto : Moment Studio

– Behovet for en ny omsorgssenterlov har endret seg, fordi antallet enslige mindreårige asylsøkere har sunket betydelig siden 2015. Vi har derfor ikke behov for et mer fleksibelt lovverk for omsorgssentrene, og regjeringen kommer derfor ikke til å fremme forslag om en omsorgssenterlov. Hvis antallet enslige mindreårige asylsøkere øker, vil regjeringen vurdere om det behov for å fremme loven, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) til regjeringen.no.