Polske arbeidere: De tyngste jobbene og den dårligste lønna

Det er fortsatt betydelig bruk av arbeidskraft fra EU i Norge. Spanjolene er for første gang inne på listen over de ti mest brukte gruppene
Foto: Flickr
– Et fellestrekk er at de opplever å være i en utrolig sårbar og maktesløs situasjon der de er prisgitt andre mennesker på alle måter, sier forsker Ada Engebrigtsen. Hun står bak en ny rapport om polske arbeidere i Norge. 
0Shares

I tillegg til kvalitative intervjuer med 15 polske gjestearbeidere i forskjellige bransjer, har Ada Engebrigtsen ved NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus snakket med et titalls personer i miljøer rundt arbeiderne som jobber på korttidskontrakter i Norge. Det skriver Dagsavisen.

Prosjektet er utført på EØS-midler på oppdrag fra Den Norske Domstolsadministrasjonen og Justisdepartementet i Polen. Den kvalitative studien er gjennomført i Sør-Trøndelag.

Samlet sett viser det et ganske utfyllende og dystert bilde av en virkelighet fjernt fra norske arbeidstakeres hverdag, ifølge Dagsavisen. 

Alvorlige brudd
I rapporten heter det blant annet: 

– Flertallet hadde i løpet av sitt yrkesliv i Norge opplevd alvorlige brudd på sine rettigheter som EØS-borgere. Bruddene strakk seg fra mindre problemer med å få refundert reisekostnader til alvorlige brudd på Arbeidsmiljøloven. Våre informanter var bevisste på at de blir forskjellsbehandlet i Norge, men få hadde faktisk meldt fra om de bruddene de var blitt utsatt for. 

Pølse og lompe
Forsker Ada Engebrigtsen forteller til Dagsavisen at møtet med de polske arbeiderne har gjort inntrykk:

– En av dem jeg snakket med fortalte at sjefen en dag kom og fortalte at vi i Norge har noe som heter dugnad, og at dette var noe de også måtte delta på. Dugnaden besto i at fire-fem arbeidere skulle hjelpe sjefen med byggearbeid på hytta hans. For to helgers innsats fikk de pølse og lompe og tusen kroner hver, forteller Engebrigtsen.

Les hele rapporten her!