– Se kritisk på tallene

Somaliske barn klarer seg godt i Norge. Det gjelder særlig dem som ble født her
Innvandrerundom flest opplever ikke diskriminering, viser en undersøkelse gjort for P4 Nyhetene. – Gir ikke et helthetlig bilde, mener norsk-pakistansk samfunnsdebattant. 
0Shares

I en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene svarer 74 prosent av innvandrerungdom mellom 16 og 25 år at de ikke opplever diskriminering i hverdagen, melder radiokanalen på sine nettsider. 

Hele 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, mens 26 prosent svarer i liten grad. Kun sju prosent svarer at de i stor grad opplever dette og en prosent svarer i svært stor grad. 
 
Forskningsleder Jon Rogstad ved forskningstiftelsen FAFO sier tallene er mer positive enn lignende undersøkelser de har gjort. 
 
– Dette viser at mange opplever at det er bra å bo i Norge og at de ikke opplever noe ekstra hinder på grunn av sin minoritetsbakgrunn, sier Rogstad til P4Nyhetene.
 
Unge har et annet syn
Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Liebe Rieber-Mohn, tror flere innvandrere i Norge også gjør at diskrimineringen blir mindre. 
 
Foto : Arbeiderpartiet
 
–  Jeg ser det som kjempepositivt at så få opplever diskriminering. Jeg tror og håper tror at ungdom i dag har et annet forhold til det flerkulturelle samfunnet, sier Rieber-Mohn til P4 Nyhetene.

Kritisk til P4s analyse
Samfunnsdebattant Umar Ashraf ser ikke på tallene på samme måte som P4, og sier undersøkelsen virker misvisende og at den ikke gir det hele bildet hva angår diskriminering av flerkulturelle nordmenn.

 – Litt over halvparten av innvandrerne i Norge har opplevd diskriminering på ett eller flere områder ifølge SSB levekårsundersøkelse fra 2009. P4’s spørreundersøkelse er også stikk i strid med denne undersøkelsen hvor det kommer fram at unge “innvandrere” opplever diskriminering mer enn eldre. Legg til forskningen fra FAFO og ISF hvor det påvises diskriminering i arbeids- og boligmarkedet. Vi har ikke etter min kjennskap noe belegg til å si at ting har forandret seg i positiv retning på denne forskningens funn. I artikkelserien på VGNett, #norsknok, er det også en ganske annen virkelighet som gjengis av unge minoriteter angående selvopplevd hverdagsrasisme, arbeidslivs- og boligmarkedsdiskriminering, sier Ashraf til utrop.no.

Umar Ashraf
Foto : Privat
Han stusser veldig over P4s analyse av sin egen undersøkelse, som han også hevder er formulert på et veldig spesielt vis.

– Spørsmålet de stiller ungdommen er “om de opplever diskriminering i hverdagen”. Spør meg om jeg som barn av innvandrer opplever diskriminering, og svaret er definitivt ja. Spør meg om hyppigheten eller frekvensen av diskrimineringen, så vi jeg svare at det forekommer i svært liten grad. Det er ikke noe som skjer på et hverdagslig plan.

– Sentio og P4 gir ikke respondentene muligheten til å svare at de ikke opplever diskriminering. Det at 48 prosent svarer “i svært liten grad”, og 26 prosent svarer “i liten grad”, kan heller tolkes som at samtlige respondenter faktisk har vært borti episoder med diskriminering. For meg blir det underlig at P4 analyserer resultatene som at 74 prosent ikke har opplevd diskriminering, for ingen av respondentene svarer dette. Og da blir P4s vinkling og analyse i saken også veldig rar, og selvmotsigende.