Lanserer to nye asyl-instrukser om Afghanistan

Foto: Arkiv.
Foto: Flickr
Justis- og beredskapsdepartementet sendte torsdag to instrukser til UDI som får betydning for asylpraksis for Afghanistan. 
0Shares

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementets nettside skal beskyttelse vurderes ut fra hvilken provins søkeren kommer fra, og det skal foretas konkrete individuelle vurderinger i hver sak, uavhengig av om søkeren er 16 eller 17 år.

Bakgrunnen er at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener de i dag har for lite informasjon om sikkerhetssituasjonen i distriktene i Afghanistan, og at det derfor nå er mest forsvarlig å vurdere søknadene ut fra søkerens hjemprovins.

– Utlendingsmyndighetene følger situasjonen i Afghanistan nøye, og vil hele tiden vurdere behovet for endringer i praksis for å sikre en forsvarlig asylbehandling, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (bildet).

Kan ikke vurdere ulikt
Instruks nummer to innebærer at UDI ikke kan vurdere enslige mindreårige asylsøkere på 16 og 17 år ulikt når det gjelder henvisning til trygge områder i hjemlandet. Instruksen gjelder generelt, men vil særlig få betydning for enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.  

– Norske myndigheter returnerer ikke barn til Afghanistan uten at de har kjente omsorgspersoner der. Det er viktig at UDI har klare retningslinjer for hvordan de skal vurdere spørsmålet om oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke fyller vilkårene for beskyttelse. Denne instruksen gir retningslinjer for hvordan disse sakene skal behandles. Hver sak skal vurderes konkret og individuelt, uavhengig av om den mindreårige er 16 eller 17 år på vedtakstidspunktet, sier Sandberg.