Bryter med Islamsk Råd etter niqab-saken

Foto: Arkiv.
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Etter bråket om at Islamsk Råd Norge ansatte niqab-kledde Leyla Hasic, velger det største muslimske trossamfunnet å melde seg ut av organisasjonen.
0Shares

I et brev undertegnet lederne av de seks største moskeene i Norge tirsdag kveld, kommer det frem at de er svært bekymret over utviklingen i Islamsk Råd Norge (IRN), melder VGNett.

– Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier Senaid Kobilica, forstander i trossamfunnet til VGNett.

Han legger til:

– Vi bryter fordi den politikken som har blitt fulgt den siste tiden ikke er representativ for oss i det hele tatt. Det er nesten ingen kommunikasjon og avgjørelser tas over hodet på oss. Det som er viktig for IRN er å sende et godt budskap og ikke skape polarisering. Der spiller imamer en viktig rolle, men når de ikke blir konsultert så skaper det større avstand.

 
Foto : Claudio Castello

– Vi må tåle uenighet
Også Albansk Islamsk Kultursenter, som har 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut av IRN, mens lederen for Det islamske forbundet (Rabita), Basim Ghozlan, sier til VG at de foreløpig ikke har bestemt seg for hvordan de skal reagere. 

Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar sier til VG at IRN foreløpig ikke har mottatt en offisiell utmelding fra noen, men at det må være rom for uenigheter i en organisasjon.

– Vi har et mangfold av medlemmer med ulik bakgrunn, og det er ulik forståelse av ulike problemstillinger. Det gjør jobben vår krevende og derfor er det viktig å lære å leve med en uenighetskultur i en demokratisk organisasjon, sier han til VGNett.