Oppfordrer til boikott av Israel

Line Khateeb er leder Palestinakomiteen i Norge.
Foto: Anna Aronsen Oftedal
Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen, mener at Norge bør innføre sanksjoner mot Israel for å presse dem til å innføre en mer rettferdig politikk for palestinere. Hun understreker at problemene må tas tak i før bombene faller over Gaza på nytt.

Etter israelske luftangrep mot Gaza som tok livet av sivile palestinere 5.-7. august, arrangerte Palestinakomiteen en demonstrasjon utenfor den israelske ambassaden. Budskapet er klart: Israel må oppheve blokaden av Gaza, og innføre en politikk som ikke diskriminerer palestinere slik den gjør i dag.

Line Khateeb, Leder i Palestinakomiteen, har en far fra Palestina og familie i Galilea. Hun har også flere venner og tidligere kollegaer som bor i Gaza.

– Min tidligere kollega i Norsk folkehjelp har mistet tre av sine familiemedlemmer nå under den siste bombingen. Og han ble selv skadet under krigen i 2014, sier Khateeb til Utrop.

– To millioner mennesker bor innesperret under blokaden av Gaza

– Hvordan tror du at situasjonen vil utvikle seg videre?

– Så lenge ikke de grunnleggende årsakene til konflikten blir endret, så vil dette fortsette å gjenta seg. To millioner mennesker bor innesperret under blokaden av Gaza. De får ikke det de trenger av nødvendige varer. De får heller ikke eksportert varer.

Ifølge israelske myndigheter er blokaden av Gaza et tiltak for å hindre at våpen blir fraktet til Hamas og andre militante grupper i Gaza. Disse har ved flere anledninger skutt lokalproduserte raketter mot Israel etter at konflikter har oppstått. Under mai-krigen i 2021, ble 14 israelere drept av slike raketter.

Israelske bombeangrep mot Gaza og andre angrep fra israelske styrker, tok 313 palestinske liv under samme periode, ifølge den israelske menneskerettighetsorganisasjonen, B’Tselem.

SOLIDARITET MED PALESTINA: En av deltakerne under markeringen utenfor den israelske ambassaden i Oslo, veiver med det palestinske flagget.
Foto : Anna Aronsen Oftedal

Khateeb mener det er problematisk at Norge godtar at det opprettholdes en blokade av Gaza, som hun beskriver som en kollektiv avstraffelse.

Israelske myndigheters kollektive avstraffelse av palestinere, er en av grunnene til at menneskerettighetsorganisasjonene Human Rights Watch, Amnesty International og FNs spesialrapportør, Michael Lynk, har beskrevet Israels diskriminering av palestinere som apartheid-politikk.

– Forventer at regjeringen i det minste innfører et forbud mot varer fra okkuperte områder

Ifølge Khateeb er sanksjoner mot Israel, inkludert boikott, nødvendig for at de skal oppheve blokaden av Gaza, og innføre en mer rettferdig politikk for palestinere. Hun er oppgitt over at regjeringen ikke har innført noen form for sanksjoner.

– Palestinakomiteen ønsker en full boikott av Israel, men forventer at regjeringen i det minste innfører et forbud mot varer fra okkuperte områder.

Hun beskriver minstekravet slik:

– Et slikt tiltak innebærer å ikke kjøpe varer og tjenester fra selskap som støtter og bidrar til okkupasjon. Det vil være et standpunkt som viser at vi ikke støtter opp under okkupasjon, og er ikke en boikott av Israel.

Hun beskriver at en rekke organisasjoner, blant annet Landsorganisasjonen i Norge (LO), støtter slike tiltak for å presse frem en mer rettferdig politikk for palestinere.

– Nå har vi en Arbeiderparti-regjering, som sier at de er opptatt av palestinernes rettigheter, men vi venter jo på å at disse ordene blir omsatt til politikk.

PALESTINSK DANS: Deltakerne på markeringen utenfor den israelske ambassaden danset palestinsk dabke-dans ikledd palestinaskjerf og palestinaflagg.
Foto : Anna Aronsen Oftedal

– Vi må påse at det er samme spilleregler for alle

– Tror du at regjeringen vil vurdere sanksjoner mot Israel, nå som vi har innført sanksjoner mot Russland?

– Jeg håper det. Det er jo veldig viktig og riktig at det er bred oppslutning om sanksjoner mot Russland som fører en forferdelig krigføring mot Ukraina. Det er óg viktig at vi ser at folkeretten også gjelder for palestinere, og at brudd på folkeretten blir møtt på samme vis.

Hun understreker viktigheten av å opprettholde internasjonal lov.

– Da må vi påse at det er samme spilleregler for alle.

Flere kommuner har innført handelsforbud mot varer fra okkuperte områder

Flere kommuner i Norge, blant annet Tromsø, Namsos og Trondheim, har innført boikott av varer fra okkuperte områder. Dette inkluderer boikott av israelske varer fra okkuperte palestinske områder.

Siden Israel vant seksdagerskrigen i 1967 har de etablert rundt 270 bosetninger på den palestinske Vestbredden og drøyt 30 bosetninger på de syriske Golanhøydene.

Bosetningene som huser rundt 700.000 israelere, er i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen som slår fast at okkupantmakter ikke kan flytte deler av sin egen befolkning til områdene som okkuperes.

FNs sikkerhetsråd har også definert bosetningene som ulovlige.

Byrådet i Oslo vurderer fortsatt handelsforbud mot varer fra okkuperte områder

Byrådet i Oslo startet å utrede mulighetene for å innføre handelsforbud mot varer fra okkuperte områder i 2019, men er fortsatt ikke i mål med å gjennomføre et slikt forbud.

Blant dem som har stått i spissen for å få dette igjennom, er Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

–  Dette var en viktig sak for SV under byrådsforhandlingene i 2019. Jeg er glad for at hele byrådet stilte seg bak en formulering om at vi skal utrede hva slags handlingsrom vi som kommune har for å ikke handle varer og tjenester fra okkuperte områder, skriver Eidsvoll i en e-post til Utrop.

– Oslo kommune har fått grønt lys av Utenriksdepartementet til å boikotte varer fra okkupert jord, inkludert israelske varer fra okkupert palestinsk jord. Dette ble oppklart av kommuneadvokaten allerede i februar 2020. Hvorfor har Oslo kommune enda ikke tatt en avgjørelse om å boikotte varer fra okkupert jord?

– Byrådet jobber med å revidere Oslomodellen som inneholder en rekke krav og bestemmelser blant annet om alt fra tariff-lønn til arbeidere og antall lærlinger på byggeplasser i Oslo til krav om ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i internasjonale leverandørkjeder, og et så omfattende arbeid er naturlig at tar tid.

Sunniva Holmås Eidsvoll er byråd i Oslo og leder av Oslo SV.
Foto : Helge Brekke

Venter på revidering

Eidsvoll forklarer hvorfor sanksjoner og boikott mot Russland kunne innføres langt raskere enn handelsforbud mot varer fra okkuperte områder:

–  EU har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina, som Norge har sluttet seg til. Noe tilsvarende er ikke gjort med hensyn til Palestina.

– I hvilken grad har Israels nylige angrep mot Gaza påvirket bystyret i denne vurderingen?

– Israels angrep på Gaza er totalt uakseptable. De sivile tapene er grusomme. Det er ingen tvil at vi må vise solidaritet med palestinerne både i ord og handling. Nå venter vi på at byrådet skal revidere seriøsitetsbestemmelsene for anskaffelser, kalt Oslomodellen, og tenker at det eventuelt er naturlig at en presisering om å ikke handle varer og tjenester fra okkupert område må komme der. Det jobber Oslo SV for.

Boikott av alle israelske varer er ikke aktuelt

Eidsvoll sier at SV støtter opp om ulike former for boikott, deinvestering og sanksjoner, i Norge og internasjonalt, som virkemiddel for å få Israel til å respektere folkeretten.

SV har også tatt en rekke initiativer på Stortinget de siste årene. Disse omhandler blant annet krav om merking av varer, oljefondets investeringer og andre økonomiske sanksjoner.

– Har Oslo SV vurdert å foreslå boikott av alle israelske varer?

– Nei, Oslo SV fikk i denne perioden gjennomslag for å utrede handlingsrommet for å ikke handle varer og tjenester produsert på okkupert område i strid med folkeretten. Vi ønsker ikke å handle slike varer og tjenester, og Oslo SV søker å få gjennomslag for en slik bestemmelse. En boikott av alle israelske varer er ikke aktuelt i denne bystyreperioden, og er nok heller ikke lovlig for en kommune å innføre.

Flertallet på Stortinget er kritisk til boikott

SVs representantforslag av varer fra okkuperte områder, ble innført av regjeringen i juni. I den forbindelse uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) følgende til NTB.

– Norske forbrukere har rett til å vite om et næringsmiddel som selges i Norge er produsert i Israel eller i et område okkupert av Israel. Dette er på ingen måte snakk om en boikott av Israel. Vi mener at boikott er feil politikk. Norge har et godt forhold til Israel. Det skal vi fortsatt ha, understreker hun.

Utenom Rødt og SV, er de fleste politiske partiene på Stortinget enten delt, eller imot en slik boikott. Rødt har vært enda tydeligere enn SV på at de ønsker et handelsforbud mot varer fra okkuperte palestinske områder.

Høyre og spesielt Fremskrittspartiet (FrP) har vært kritiske til slike tiltak. I 2021 foreslo FrP et lovforbud mot kommunale vedtak om boikott av okkuperte områder.

Israels ambassade har troen på dialog fremfor boikott

Israels ambassade i Oslo er også tydelige på hva de mener om boikott av varer fra israelske bosetninger på Vestbredden.

– Israel, som Norge, tror på dialog som den virkelige veien til en langvarig og bærekraftig fred. Boikott er aldri en løsning – det er kontraproduktivt, og hvis folk ønsker å bidra til fredsprosessen i denne konflikten, bør de forstå dette, skriver Israels ambassade i Oslo, til Utrop.

Ambassaden har troen på relasjonsbygging

– Vi vil fortsette å fremme gjenoppbyggingen av tillit og folk-til-folk relasjoner mellom israelere og palestinere, og vi oppfordrer alle parter til å bli med på dette.