Etterlyser tiltak for å beskytte nasjonale minoriteter

– Vi håper at rapporten vil bidra til å løfte befolkningens kunnskap om nasjonale minoriteter, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.
Foto: nhri.no
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer til digital lansering av rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge» på Zoom fredag 26. august.
33Shares

I rapporten etterlyser NIM tiltak for å forebygge og bekjempe hatprat mot samer og  nasjonale minoriteter, samt et betydelig kunnskapsløft.

Undersøkelsen viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og nasjonale minoriteter, at de har lært lite om flere av gruppene i skolen, og at de har negative holdninger.

NIM viser også til at en betydelig andel har observert hatprat mot jøder, samer, romer og romani/tatere de siste 12 månedene, og at hatprat mot samer øker jo lenger nord man kommer i Norge.

– Vi håper at denne rapporten vil bidra til å løfte befolkningens kunnskap om samer og nasjonale minoriteter og beskytte disse gruppene mot diskriminering og hatprat. Dette er alles ansvar, på alle samfunnsnivå, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Lanseringsseminaret innledes med åpningsord fra Mestad, statssekretær Gry Haugsbakken og lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten, etterfulgt av en presentasjon av hovedfunnene fra NIMs undersøkelse ved Peter Dawson, som har utarbeidet rapporten.