Oppretter ressursutvalg i konvertittsaker

Justisdepartementet vil ha "mer hensiktsmessig behandling" i konvertittsaker.

Utvalget skal bestå av ressurspersoner med særlig kunnskap om konverteringsspørsmål innenfor trosretninger eller livssyn, melder regjeringen.no.

– I spesielt vanskelige konvertittsaker kan nemndleder og nemndmedlemmer i UNE ha behov for faktainformasjon om konvertering. Opprettelsen av dette utvalget skal være en ressurs for beslutningstakerne i UNE og bidra til å styrke saksbehandlingen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

UNE skal fortsatt ha siste ord
Gjennom et ettårig prøveprosjekt vil departementet se om et slikt utvalg gir en mer hensiktsmessig organisering av saksbehandlingen. Ulike trossamfunn og organisasjoner skal inviteres til å foreslå kandidater til utvalget.

– Personen kan i nemndmøte uttale seg om generelle religiøse og teologifaglige spørsmål, men skal ikke uttale seg om klagerens forklaring anses troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere klageren til hjemlandet. Det er fremdeles UNE som skal avgjøre spørsmålet om beskyttelse basert på en helhetlig bevisvurdering av relevante opplysninger i saken, sier statsråden.

Instruksen trer i kraft straks og er gyldig i ett år fra ressursutvalgets opprettelse, med forbehold om at Stortinget viderefører instruksjonsmyndighet overfor Stortinget.