Lite diskriminering i helsevesenet

Innvandrere møter lite diskriminering i møte med helsevesenet, går det frem i en undersøkelse fra Statistisk byrå (SSB)
Foto: Kari Bye
En fersk levekårsundersøkelse fra SSB viser at innvandrere opplever lite diskriminering i møtet med helsevesenet.
0Shares

Sammenlignet med arbeidsliv og utdanning, kommer helsevesenet best ut når det gjelder diskriminering og forskjellsbehandling, melder NAKMI, Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse, via sine nettsider.

En relativt liten andel har opplevd innvandrerrelatert forskjellsbehandling i kontakt med helsevesenet, kun seks prosent i alt, i følge undersøkelsen som ble lansert av SSB i dag.

– Det er gledelig at helsesektoren kommer best ut når det gjelder innvandreres opplevelse av forskjellsbehandling, kommenterer Sverre Lie, lege og konsulent ved NAKMI.

Ulike opprinnelser
Undersøkelsen, som er den fjerde levekårsundersøkelsen blant innvandrere som SSB har gjennomført, har innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi.

Landbakgrunnen til respondentene er fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia. Respondentene er i alderen 16-74 år med minst to års botid i Norge.

Ifølge SSB vurderer en lavere andel av innvandrerne enn befolkningen generelt sin helse som svært god eller god. Andelen med psykiske helseplager er større blant innvandrerne. Forekomsten av kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne er likevel omtrent den samme blant innvandrerne som i befolkningen ellers.