Få vil støtte innvandrere og flyktninger økonomisk

Nordmenn mener at innvandring er den største utfordringen
Foto: Wikimedia Commons
Selv om 16 prosent mener innvandrere og flyktninger er mest utsatt for økonomiske problemer, er det få som ønsker å skjerme denne gruppen mot økonomiske nedskjæringer. 

Hvilke grupper er mest utsatte for økonomiske problemer i Norge i dag? Dette spørsmålet stilles i Velferdsbarometeret 2017, en spørreundersøkelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Undersøkelsen ble lagt fram i forbindelse med Arendalsuka i august. Det var Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som presenterte resultatene.

Ifølge undersøkelsen mener 28 prosent at enslige forsørgere er mest utsatt for økonomiske problemer. Deretter følger arbeidsledige (21 prosent), mens 16 prosent mener innvandrere og flyktninger er mest utsatt, skriver magasinet Velferd.

Selv om folk mener mange innvandrere og flyktninger sliter økonomisk, er det liten vilje i befolkningen når det kommer til å skjerme denne gruppen mot økonomiske nedskjæringer. 6 prosent sier at de vil skjerme innvandrere og flyktninger mot eventuelle kutt i offentlige overføringer, viser undersøkelsen.

Begrense innvandringen
Et annet spørsmål som ble stilt i undersøkelsen var: Hva er det viktigste som må gjøres for at Norge skal bli et enda bedre velferdssamfunn?

42 prosent svarer at det viktigste vil være å sikre at alle har like rettigheter og muligheter, mens 30 prosent (én av tre) mener det viktigste er å begrense innvandringen. Det skriver Velferd Magasinet. 12 prosent svarer at det viktigste vil være å øke skattene slik at det kan bli bedre ytelser for de som trenger hjelp.

– At én av tre mener det viktigste er å begrense innvandringen, er et høyt tall. Det er langt flere enn de som vanligvis er fremmedskeptiske, sier Kåre Hagen.