Nødt til å legge ned Torshov mottak

Henriette Killi Westhrin
Foto: Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp må legge ned sitt niende mottak det siste året. – Regjeringen jager ideelle aktører bort fra drift av asylmottak, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin (bildet).
0Shares

Forrige uke kom beskjeden om at Utlendingsdirektoratet (UDI) vil legge ned Torshov Transittmottak som har eksistert siden 2004. Dermed vil Norsk Folkehjelp sitte igjen med kun tre mottak i videre drift.

Fra før er det kjent at også Stiftelsen Sana, som er eneste øvrige ideelle aktør på feltet, er nede på et kritisk minimum etter den siste tidens nedleggelser.

– Det er tydelig at UDI ser det som uten betydning at både Norsk Folkehjelp og stiftelsen Sana utraderes fra dette feltet, sier generalsekretær Westhrin via en pressemelding.

Håper på politikerne
Norsk Folkehjelp har i brev til justisdepartementet advart mot konsekvensene av ytterligere nedleggelse av mottak drevet av humanitære organisasjoner.

– Vi har ikke blitt hørt og vårt håp er nå hos Stortinget. Der ligger det en sak til behandling som kan gi regjeringen de føringene som vil være nødvendig for å få til en endret retning i hvordan innkjøp av disse tjenestene skal gjennomføres, sier Westhrin.

Velger Stortinget å lytte til Frivillighet Norge, Noas og andre sentrale aktører som deltok under høringen, er det fortsatt mulig å justere kursen.

– Med kun tre mottak blir det bortimot umulig å kunne nå et break-even på inntektssiden for oss. Dersom de humanitære organisasjonene forsvinner fra mottaksfeltet, forsvinner også vår rolle som talsperson for en gruppe som ellers har få som taler deres sak. Den kunnskapen vi opparbeider oss gjennom operativt arbeid har vi gjennom alle år brukt til også å drive politisk påvirkning, sier Westhrin.