Trekker støtten til Islamsk Råd Norge

 
Foto: Claudio Castello
Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge (bildet) får ikke utbetalingen fra Kulturdepartementet som skulle komme i juli.

Kulturdepartementet opplyser i en pressemelding at det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake.

– Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver Kulturdepartementet i pressemeldingen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier videre til VGNett:

– Kulturdepartementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt.

Skal ha nytt møte
Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre, ifølge NTB. 

Kulturdepartementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

– Tillitsundergravende
Rådet skapte debatt da de valgte å ansette nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet.  

Venstre-politiker Abid Raja var blant de som reagerte sterktest på ansettelsen.

– IRN undegraver den tillit som bør bygges mellom nordmenn og muslimer. IRN dummer seg ut og gjør norske norske muslimer til latter, uttalte stortingsrepresentanten på daværende tidspunkt.