53 anmeldt for kjønnslemlestelse

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
Men sålangt er ingen blitt dømt for dette i Norge. Manglende bevisføring, forklarer Oslo-politiet om årsaken.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte tirsdag en rapport om kjønnslemlestelse. 

Forsker ved senteret, Inger-Lise Lien, har tatt for seg de 53 sakene som har vært anmeldt i denne tiårsperioden hvor hun har intervjuet rettsmedisinere som har undersøkt barna, og flere i politiet om deres erfaringer med disse sakene.

Selv om politiet får inn anmeldelser som gjelder kjønnslemlestelse av jenter i Norge har det de ti siste årene ikke vært nok bevis til at noen blir dømt.

– Det er ikke kriminelt å være omskåret i Norge. Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring. Det er dét som er forbudt, sier Inger-Lise Lien til NRK.

Leger sier ikke ifra
Av 92 rettsmedisinske undersøkelser fra 2007 til og med 2016 var det bare 17 som ble avklart som kjønnslemlestelser, ifølge rapporten.

Noen politifolk som Lien har intervjuet, er bekymret for at noen leger ikke tar barnets rettssikkerhet på alvor.

Ifølge rapporten uttalte en lege følgende:

«Hvis jeg hadde avdekket kjønnslemlestelse hos en jente, og hvis denne jenta ikke hadde noen søstre som kunne risikere kjønnslemlestelse som jeg måtte avverge, så ville jeg ikke meldt til politiet at jenta var kjønnslemlestet. Det har ingen hensikt.»