Støtter stans i statlig støtte til IRN

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).

Islamsk Råd Norge (IRN) gjør ikke jobben de var ment å gjøre, er den tydelige beskjeden fra kulturministeren, da hun i slutten av juni kunngjorde at organisasjonen mister sin statsstøtte inntil videre.

– IRN mottar store bevilgninger fra staten årlig. Vi stiller krav til hvordan pengene skal brukes, blant annet at IRN skal være en paraplyorganisasjon. De skal være en brobygger og dialogpartner. Og jeg har ikke tillit til at de ivaretar de oppgavene tilstrekkelig. Derfor holder jeg tilbake pengene tilbake til de har dokumentert det motsatte, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK.

Tillitsmangel blant muslimer
Flere muslimske ledere som NRK har snakket med støtter kulturministeren. Blant dem talsperson i Islamic Cultural Center, Zubair Ahmed (lengst til venstre på bildet).

Foto: Arkiv.
Foto : S Jamil
– IRN er ikke lenger en samlende paraplyorganisasjon for muslimske menigheter – flere moskeer har åpenlyst sagt at IRN ikke representerer dem lenger, sier Ahmed til NRK.

Ghulan Sarwar, styreformann i Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat støtter også kulturministeren:

– Statsstøtten skulle brukes til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religioner og det norske folk. Det har ikke skjedd, sier Sarwar til NRK.

– Kulturminister med bein i nesa
Leder i organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Mahmoud Fahramand, støtter også kulturministerens avgjørelse:

Foto: Arkiv.
Foto : Kari Bye

– Kulturministeren har bein i nesa som gjør dette. Hun sender klare signaler om hva man kan akseptere og ikke.