– Derfor ble Subjekt felt i PFU

– Subjekt kunne ha unngått fellelse i PFU, hevder PFU-leder Anne Weider Aasen.
– Tidligere manglende respons opphever ikke kildens rett til samtidig imøtegåelse., skriver PFU-leder Anne Weider Aasen og generalsekretær i Norsk presseforbund, Elin Floberghagen.

I et innlegg i Subjekt forklarer Floberghagen at intervjuobjekter “som utsettes for sterke, faktiske beskyldninger skal få en reell mulighet til å svare på beskyldningene før publisering”.

– Subjekt publiserte anklager mot Begard Reza uten å sørge for dette, og derfor ble avisen felt. Danby Choi fremstiller det som at Subjekt ville gått fri hvis han bare hadde dokumentert alle gangene redaksjonen har forsøkt å få tak i Begard Reza i tidligere saker.

Hun påpeker at Chois antakelse ikke stemmer.

– Som PFU påpekte, opphevet ikke tidligere manglende respons kildens rett til samtidig imøtegåelse.

Påpeker at Subjekt burde sendt Reza en e-post før publisering

Skulle Subjekt få rett, måtte praksisen bli endret.

– Hvis PFU godtar at norske medier dropper å forelegge sterke beskyldninger for kilder som normalt sett ikke svarer når redaksjonen ringer, utvannes et av de viktigste prinsippene i «Vær varsom»-plakaten.

Subjekt trengte kun å sende Reza en e-post før publisering.

– Hadde avisen sendt samme epost i god tid før publisering, ville PFUs vurdering sett annerledes ut.

I et tidligere Utrop-intervju sier Choi at han forsøkte å ringe Reza før publisering. Reza forteller at nummeret Choi ringte, ikke lenger er i bruk.