– Verdidebatten gjør innvandrere til syndebukker

 
Foto: Claudio Castello
Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Aisha Bhatti (bildet) , mener verdidebatten nører opp under fremmedfrykt.

Hun mener at debatten om hva som er norske verdier, og om de er under press, stigmatiserer folk med minoritetsbakgrunn og peker på dem som angriperne.

– Mange innvandrere er redde for å bli gjort til syndebukker. Jeg opplever at debatten egentlig handler om muslimer og at det er for mange av dem, sier hun til NRK.

Hun sier at retorikken nører opp under fremmedfrykt.

– Et ordskifte som splitter befolkningen, vil gi næring til dem som allerede er fremmedfiendtlige og rasistiske, sier hun.

Når verdier “trues”
Tidligere i sommer har kulturminister Linda Helleland (H) og nestleder i Sp, Ola Borten Moe, samstemt i VG at norske verdier er under angrep. 

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun er enig i at mange av våre verdier er truet, ikke bare av innvandring, men også av dem som er veldig aggressive mot innvandring.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at økt innvandring helt klart setter norske verdier under press, men hun er ikke enig i at det å snakke om det gir næring til fremmedfrykt.

– Jeg stigmatiserer på ingen måte innvandrere. Så lenge man aksepterer og etterlever norske verdier, er det ingen grunn til å føle seg angrepet. Det er hvor godt vi lykkes med integreringen som gir avgjøre om vi beholder respekten for norske verdier, sier hun.