SV vil skille mellom innvandring og integrering

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, under lanseringen av det nye pengeoverføringstjenesten sendepengerhjem.no i Marmorhallen i Oslo

SV-lederen synes debatten om innvandring i Norge “utelukkende handler om hvor mange som skal få komme, på bekostning av integrering”, skriver ABC Nyheter.

– Jeg tror det er veldig dumt, fordi integreringsdebatten handler om hvordan vi sammen skal skape et godt samfunn. Debatten om hvor mange som skal få komme til Norge, er en helt annen debatt, sier Lysbakken til ABCNyheter.

Helhetlig politikk for integrering
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp), sier på sin side at innvandring og integrering er to temaer som henger nøye sammen og må sees som en helhetlig politikk.

Han viser også til at regjeringens integreringsmelding og -tiltak fikk bred tilslutning i Stortinget, og understreker at det er nødvendig å ha en “helhetlig politikk”.

– Det handler om å ta imot nye mennesker og bidra til at de blir en del av samfunnet vårt. Å utforme en helhetlig og tydelig politikk på begge disse feltene er den beste måten å sikre at vi lykkes med integreringen.