Valgkamproser bidrar til utvikling

Ellias Walekwha leder arbeiderkomiteen ved den Fairtrade-sertifiserte plantasjen Oserian i Kenya. Han forteller at det å kunne fagorganisere seg uten å risikere sanksjoner, er veldig viktig for de ansatte ved plantasjen

For det er nettopp materiell fattigdom og mangelfull tilgang på kunnskap som rammer mange arbeidere i afrikanske land som lever av å dyrke rosene som eksporteres til Norge og andre vestlige markeder, påpeker Fairtrades norske avdeling.

– I Norge bruker vi store mengder råvarer som dyrkes i Asia, Afrika og Latin-Amerika, ofte av mennesker som lever i fattigdom og med en jordbrukspraksis som belaster miljø og klima. Gjennom å velge sertifiserte varer, kan merkevarer, kjeder, innkjøpere og forbrukere bidra til at råvareproduksjon og internasjonal handel fører til positiv utvikling i opprinnelseslandet. Dette er en del av den store dugnaden vi alle må være med på hvis vi skal oppnå FNs bærekraftsmål, sier Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge.

– Skal gjenspeile verdier
Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier at man vil at verdier og kampsaker skal gjenspeiles i innkjøpene.

Vi vil bidra til anstendige arbeidsplasser i Øst-Afrika ved innkjøp av Fairtrade-sertifiserte valgkamproser, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.
Foto : Arbeiderpartiet

– Vi ønsker ikke at menneskene som har dyrket og laget varene vi kjøper skal oppleve brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Når vi har valgt å utelukkende kjøpe Fairtrade-sertifiserte valgkamproser, er det nettopp for å motvirke risikoen for rettighetsbrudd og heller bidra til anstendige arbeidsplasser i Øst-Afrika.

Veien frem mot levelønn
Fairtrades krav om organisasjonsfrihet og lokale forhandlinger har gitt mange gode resultater for arbeidere i Øst-Afrika.

– Vi har valgt å bruke penger fra Fairtrade-fondet til kurs i ledelse, lovverk og arbeidstakerrettigheter. Det å kunne fagorganisere seg uten å risikere sanksjoner er veldig viktig for oss ansatte, sier Ellias Walekwha, som leder arbeiderkomiteen ved den Fairtrade-sertifiserte plantasjen Oserian i Kenya.

FAKTA

Om Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal sertifisering og merkeordning som bidrar til fattigdomsbekjempelse hos råvareproduserende bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Krav til bedre råvarebetaling og mer rettferdige handelsbetingelser, gir bønder og arbeidere mulighet til å investere i bedre liv, tryggere arbeidsplasser, miljøtiltak og levedyktige lokalsamfunn.

Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å redusere risiko for menneskerettighetsbrudd og bidra til utvikling i internasjonale verdikjeder.

I dag finnes det blant annet Fairtrade-merket kaffe, te, blomster, bananer, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bomull, krydder og vin i det norske markedet.

(Kilde: Fairtrade Norge)