– Flesteparten av våre feltarbeidere kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

Leger uten grenser har i en årrekke prioritert bilder som dette, hvor en hvit lege, hjelper en pasient fra et afrikansk land.
Foto: Skjermbilde / Leger uten grenser
Leger Uten Grenser innrømmer å ha fremmet hvite redningsmenn i sine tidligere kampanjer.
57Shares

En rapport fra juli avslører strukturell rasisme innad i flere bistandsorganisasjoner. En britisk hjelpearbeider skal blant annet ha tjent ti ganger så mye som en afrikansk kollega, ifølge Bistandsaktuelt.

Leger Uten Grenser, som får årets TV-aksjon, er en av mange bistandsorganisasjoner som har hvite folk i lederstillinger selv om flesteparten av deres medarbeidere er brune i huden.

I en ny SoMe-video innrømmer Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grenser, at organisasjonen i lang tid har fremmet et bilde som ikke er representativt for organisasjonen:

Hurum viser bilder fra tidligere kampanjer de har hatt. I alle bildene er det hvite leger og medarbeidere som hjelper barn med brun hud.

 

Lindis Hurum, Generalsekretær I Leger Uten Grenser, er en av mange hvite mennesker som er avbildet som redningsmenn i organisasjonens kampanjer.
Foto : Skjermbilde / Leger Uten Grenser

– Leger Uten Grenser har alltid vært nigerianere uten grenser

Hurum forteller at organisasjonen har brukt slike bilder har for å samle inn mer penger og rekruttere flere feltarbeidere fra vesten.

– I dag anerkjenner vi at disse bildene befester stereotypier om såkalte “hvite redningsmenn” og hjelpeløse ofre, sier Hurum og understreker:

– Leger Uten Grenser har alltid vært nigerianere uten grenser, kenyanere uten grenser, bangladeshere uten grenser, brasilianere uten grenser, filippinere uten grenser, libanesere uten grenser, haitianere uten grenser: Vi har bare ikke fokusert like mye på dem som vi burde.

Flesteparten av Leger Uten Grenser sine medarbeidere er fra det globale sør. I motsetning til tidligere, hvor hvite leger har vært avbildet i kampanjer, fronter denne nigerianske legen årets TV-aksjon som går til Leger Uten Grenser.
Foto : Skjermdump / Leger Uten Grenser

 

Videre påpeker Hurum at om man skal se på landbakgrunn til Leger Uten Grensers medarbeidere, kommer flest fra Sør-Sudan.

– Fire av fem av mine kollegaer er lokalt ansatt i landene vi jobber i.  Mer enn halvparten av våre feltarbeidere kommer fra Afrika, Asia Midtøsten, og Latin-Amerika. 

– Hvite hjelpearbeidere skal ikke være i sentrum i hver historie

– Vår humanitære historie er knyttet til kolonialismens historie og stereotypier, om den hvite europeiske eksperten og mennesker i nød langt unna. Derfor har vi en lang vei å gå, sier Hurum og forteller at de har begynt å ta tak i problemet:

– Hvite hjelpearbeidere skal ikke være i sentrum i hver historie, derfor har vi begynt å gi mikrofonen til være medarbeidere i andre land.

Prosessen med å innse egne feil startet for over to år siden da tusen daværende og tidligere ansatte i den internasjonale hjelpeorganisasjonen sendte et brev til ledelsen med anklager om at Leger Uten Grenser gjeninnfører holdninger fra kolonitiden, ved at en privilegert, hvit majoritet er overrepresentert i toppjobbene.

De ba ledelsen igangsette en uavhengig granskning og håndfaste tiltak.

Hurum, som da enda ikke hadde tiltrådt i jobben som generalsekretær var én av dem som skrev under brevet om strukturell rasisme.

Som generalsekretær ønsker hun å fortsette å arbeide mot en mer rettferdig maktfordeling innad i organisasjonen.

– Det er ingen tvil om at bistandsbransjen bør bli mer mangfoldig, særlig når det gjelder lederposisjoner. Det er på overtid å endre dette.

Tar tak for å sikre en mer rettferdig representasjon i lederposisjonene

Ifølge Bistandsaktuelt førte 2020-brevet til endring:

Leger uten grenser innrømmet at bakgrunnen til ansatte i makt- og beslutningsposisjoner ikke reflekterte mangfoldet i resten av organisasjonen – hvor 90 prosent av ansatte i prosjektlandene er lokalt ansatt og halvparten av de ti prosentene internasjonale hjelpearbeidere kommer fra land som DR Kongo, Columbia, India og Irak.

Brevet satte i gang arbeidet med å sikre mer mangfold i organisasjonens lederposisjoner. Dette vil også være en mer rettferdig representasjon da flesteparten av Leger Uten Grensers medarbeidere er fra det globale sør.

Hurum sier til Bistandsaktuelt at organisasjonen likevel  fortsatt har en vei å gå:

– Vi har en svært eurosentrisk styringsstruktur hvor alle våre hovedkontorer frem til nylig var i Europa. Det er ikke så rart siden vi ble startet i Frankrike og derfra grodde raskt og dynamisk i årene som fulgte. Men i dag reflekterer det ikke vår globale organisasjon, sier Hurum og fortsetter:

– Som verdens største medisinske humanitære aktør til stede i alle verdensdeler må vår styringsstruktur også reflektere dette.