– Funksjonsnedsatte med minoritetsspråk må vite om sine rettigheter

Faridah S. Nabaggala, leder i Abloom, vil ha rutiner som legger til rette for informasjon for funksjonsnedsatte med minoritetsbakgrunn.
Foto: Kari Bye
FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal gjelde i Norge. Likevel er det veldig mange minoritetsspråklige som ikke kjenner til dette.

Ifølge en pressemelding fra Abloom får minoritetsspråklige ofte ikke vite om de rettighetene de har krav på.

Abloom viser til at yter av helse- og omsorgstjenester, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til Tilleggsbelastninger for minoritetsfamilier.

Nå krever man opprettelsen av systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende.

– Lavt kunnskapsnivå gir høy grad av brukermedvirkning – men også frustrasjon hos pårørende. Pårørende kan ha verdifull informasjon til bruk i arbeidet med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. CRPD er et ukjent begrep for veldig mange både personer med funksjonsnedsettelse og fagpersoner. Det handler blant annet om mangel på realisering av CRPD, diskriminering i arbeidslivet, at tjenestene i kommunene begrenses, BPA, tilgjengelighet og universell tilgjengelighet, sier Faridah S. Nabaggala, leder i Abloom.