Opplever rasisme på alle samfunnsarenaer

Den 30. mars 2008 arrangerte tamilsk studentforening seminar i Folkets hus for å motivere tamilsk ungdom til å ta høyere utdanning. Utdanning er viktig i det tamilske miljøet
Foto: Tamilsk Studentforening
En ny rapport fra Antirasistisk Senter om ungdom og rasisme viser mange historier om rasisme og diskriminering som ungdom utsettes for.

Mest rasisme finner man i barne- og ungdomsskolen, men også i videregående skole, ifølge rapporten fra Antirasistisk Senter.

Rapporten er et resultat fra dybdeintervjuet med 25 personer og svar fra 502 respondenter på en spørreskjema. Spørsmålene ble kategorisert etter ulike arenaer hvor ungdom har opplevd diskriminering, som skole, butikker, offentlig transport, utesteder, på gater og andre steder.

Unge mennesker snakker også om diskriminering fra politiet, for eksempel har mange opplevd å bli stoppet ofte av politiet uten grunnlag for mistanke.

– Norsk politi driver ikke med raseprofilering, og det er nulltoleranse for rasisme i politiet, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet til Dagsavisen.

Kalt “svarting”
En jente som jobbet på et bakeri en gang opplevde at en kvinne ikke ville bli servert av henne fordi hun var brun. En ung mann ble født og oppvokst i Norge og snakker flytende norsk, men hans kollega gjorde fortsatt moro av hans aksent.

Mange tilfeller skjer i barne- og ungdomsskolen. En jente ble behandlet annerledes og kastet ting på på grunn av hennes hudfarge og religion. Noen studenter ble kalt “jævla svarting”, “neger” eller “ape”. Flere hevder at de ofte blir stoppet ved grensen når de kommer hjem fra reise, og får ekstra sjekker.

– Nå må vi ta opp problemet
Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk Senter, forteller at ungdommene særlig opplever rasisme på arenaer som skole og offentlig transport. Han mener det er på tide å ta opp problemene og at regjeringen innfører en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

– Skolen må bli proffere på å håndtere rasisme. Det er svært mange historier fra klasserom og skolegårder, det er den suverent største delen av rapporten, sier han til TV2.