Anker dom etter å ha saksøkt UiO

Ifølge anken har UiO utsatt mannen for en sammenhengende diskriminering av varierende art i løpet av hans tid på universitetet
Foto: Kjersti Magnussen/Flickr
I anken krever mannen erstatning- og oppreisning for diskriminering, etterbetaling av lønn for tiden han har "jobbet gratis" og erstatning for pensjonsrettigheter. 

Universitetet i Oslo (UiO) ble i august enstemmig frifunnet i Oslo tingrett etter at en mannlig forsker saksøkte universitetet for blant annet etnisk diskriminering og usaklig oppsigelse. Nå anker han dommen, skriver Uniforum.

Ifølge anken har UiO utsatt mannen for en sammenhengende diskriminering av varierende art, under hele hans tid på universitetet. Et konkret tilfelle som framheves er at mannen søkte på to stillinger uten å få noen av dem. Anken hevder at det er helt uforståelig at mannen ikke fikk den ene jobben.

Krever erstatning
Det presiseres i anken at kjernen i ankesaken blir spørsmålet om etnisk diskriminering, og det mannen krever er erstatning- og oppreisning for diskriminering, etterbetaling av lønn for den tiden han har «jobbet gratis» og erstatning for tapte pensjonsrettigheter.

Mannen har tidligere vært ansatt ved Det odontologiske fakultet som postdoktor. Et viktig spørsmål i tingretten var imidlertid hvorvidt mannen var ansatt på UiO de siste årene før han hevdet seg usaklig oppsagt, samme periode som han også krevde etterbetalt lønn.

Ifølge Uniforum hevdet UiO at mannen ikke var det og fikk medhold i retten på at mannens tilknytning til UiO etter 2009 «har likheter med gjesteforskerordningen, som er et administrativt begrep på en rekke ulike tilknytningsformer der fellestrekket er at gjesteforskere ikke er ansatte».

Forskeren skal fortsatt være åpen for å drøfte saken i rettsmekling, ifølge Uniforum.