Trondhjemmere er som andre nordmenn

0Shares

Trøndernes holdninger til innvandrere sammenfaller stort sett med det folk i resten av landet mener. Det sier Benedicte Lie fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Generelt er folk positive til innvandrere, og det er en langsiktig tendens til at vi blir mer positive. Men på noen områder får man likevel en betydelig andel negative svar, sier Lie.

Graden av kontakt mellom nordmenn og deres innvandrernaboer ser imidlertid ikke ut til å ha økt så mye. Men samtidig er det færre som sier at de ikke er interessert i kontakt med innvandrerne.

Klart flere er positive til å ha en person av en annen rase som nabo nå, enn i 1993. Da sa også én av fire at de ikke ville ha en muslim som nabo. Færre sier det samme nå, mens langt flere svarer at de ikke har noe imot muslimer i nabolaget.