Gir penger til flyktningebarn-prosjekt

Barne- og familiedepartementet bevilger 300.000 kroner til et prosjekt som omhandler registering av flyktningbarn.

Prosjektet skal foregår i regi av senter for Krisepsykologi.

Målsettingen med prosjektet er blant annet å utvikle instrumenter for å kartlegge traumer og psykiske ettervirkninger hos flyktningbarn.

Prosjektet retter seg mot barn og ungdom som bor på asylmottak og som har foreldre i landet.