Nylansert nettplattform gjør moskétjenester digitale

Slik så det ut da ImamConnect representanter var på Norgesbesøk hos Minotenk.
Foto: minotenk.no
Nettplattformen ImamConnect har blitt lansert i Norge etter at den oppsto i Storbritannia under nedstengningen.

Nylig ble plattformen lansert i Norge, hvor ImamConnects representanter hadde fellesseminar og besøk hos Minotenk.

ImamConnect var i Norge i forbindelse med en større konferanse i oktober, i regi av Concordia Forum på Nobels fredssenter.

Linda Noor i Minotenk sier alle kan bruke nettplattformen, uansett religion (Foto: Minotenk).
Foto : Arkiv

– Vi hadde dagen etter et lunsjseminar i Minotenk med ImamConnect, så de kunne møte folk som på ulike måter jobber med likeverdige tjenester fra det offentlige, blant annet politi, minoritetsråder hos IMDi, organisasjoner som Skeiv Verden og NOK, sier Minotenk-leder Linda Noor til Utrop.

Nettplattformen ImamConnect er lansert i Norge (Foto: Skjermdump).
Foto : Skjermdump/imamconnect.com

Åpen for alle, uansett religion

Hva er egentlig ImamConnect?

– ImamConnect er en digital plattform, som kobler muslimske tjenestetilbydere innen ulike områder relatert til religiøse temaer til de som måtte ha behov for slike tjenester. Det kan være veiledere, imamer, terapeuter, psykologer, lærere, jurister og samtalepartnere knyttet til problemstillinger i et muslimsk trosliv eller knyttet til islam.

Nettstedet er åpen for alle, uansett religion.

– Ikke-muslimer kan selvfølgelig også bruke nettplattformen. Alle som er registrert på nettsiden, er kvalitetssikret og sikkerhetssjekket og får tett oppfølging av teamet som står bak ImamConnect, sier hun.

Ustadh Zayn al-Haddad, og Annie Khan (t.h) er temaet bak nettplattformen (Foto: Privat).
Foto : Privat

Annie Khan i ImamConnect forteller Utrop via e-post:

Vi har for tiden over 2000 brukere, og plattformen er finansiert av noen få private aktører.

Et resultat av nedstengningen

Nedstegningen under pandemien gikk hardt ut over britiske muslimer, noe som fikk filantropen og stifteren av Concordia Forum, Muddasar Ahmed, til å gå digitalt til verks.

ImamConnect ble stiftet under pandemien, hvor han oppdaget at hans lokalsamfunn, som ble ekstra hardt rammet av pandemien, med høye dødstall og sykehusinnleggelser, økonomiske problemer og så videre, ikke hadde tilgang til denne type tjenester, både pågrunn av nedstengning, men også på grunn av at de lokale moskeene ikke kunne tilby slike tjenester, sier Noor.

Folk vil ha flere moské-tjenester

Annie Khan og Zain al-Haddad, som jobber i ImamConnect til daglig, fortalte i sin presentasjon at imamer verden over sliter med å få veldig dårlig betalt for sine tjenester.

Veldig mange som utdannes innen islamrelaterte studier får ikke jobb når de er ferdig utdannet, og ender opp med å kjøre taxi eller gjøre noe helt annet.

Samtidig fortalte de at et stadig lavere antall muslimer faktisk er knyttet til og går jevnlig til moskeer

– Tilbudet for å få tjenester mange før oppsøkte moskeen for, er blitt enda større. Det handler ofte om bistand til livsovergangsritualer, som ekteskap og begravelse, de har også match-making tjeneste, og et av de mest populære tjeneste de har er ekteskapsrådgivning. De ser også aktivt etter flerspråklige muslimske psykologer og terapeuter, og har allerede mange på plass.

Norske muslimer i en transnasjonal verden

– Skal moskéer og frivillige lage en norsk versjon?

– ImamConnect er i dialog med flere norske imamer og veiledere om å registrere seg på siden. Norske muslimer lever allerede i en transnasjonal virkelighet, så jeg tror det at ImamConnect er internasjonal, er en del av appellen. Vi er allerede vant til i Norge å se etter ekspertise innen ulike islamrelaterte felt i utlandet, sier Noor.

Hvor tiltrengt har et slikt tilbud vært i Norge?

Det gjenstår å se, da tilbudet kun nylig har blitt presentert her. Jeg tror mange muslimer i dag, som alle andre, er opptatt av å kunne ha tilgang til tjenester på en enkel og sikker måte, som en rekke andre digitale plattformer hvor vi både bestiller mat, transport og andre tjenester.