Ny rapport: Flere vil reise fra Libanon

Stadig verre forhold for syrere i Libanon fører til at flere vil komme seg ut av landet, gjerne til et tredjeland i Europa.
En ny rapport fra Redd Barna viser at vedvarende fattigdom og diskriminering fører til at syriske flyktninger i Libanon mister håpet om et bedre liv.

Redd Barna har innhentet kvalitative data fra fokusgrupper med syriske flyktninger i Irak, Libanon og Jordan, og samlet funnene i rapporten Shrinking Horizons for Hope: Syrian refugees reflect on their priorities on durable solutions after a decade in displacement.

Ifølge rapporten vil flere vil forsøke å krysse Middelhavet i tro på bedre framtidsutsikter i andre land.

Redd Barna frykter at denne farlige trenden vil føre til en økning i antall barn og voksne som drukner i Middelhavet de kommende månedene.

– Libanons økonomisk kollaps, en lammet regjering, og ettervirkninger av den store havneeksplosjonen bidrar til at landet er i en dyp og kompleks humanitær nødsituasjon. Krisen forverres av kollaps i offentlige tjenester og mangel på sosiale sikkerhetsnett. Også et økende antall libanesiske borgere har forsøkt å krysse Middelhavet for å unnslippe den økonomiske kollapsen som har herjer landet, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Vil til tredjeland

Rapporten viser at krisen i Libanon får syriske flyktninger til å ønske å komme seg videre til et tredjeland.

– For flyktninger i Libanon, så vel som de i leire i Jordan og Irak, er situasjonen spesielt uholdbar. Manglende boligkvalitet, begrensninger i bevegelsesfriheten, begrensninger i utdanningsmuligheter og et komplekst forhold til vertssamfunnet. Til tross for de utfordrende forholdene i vertslandet, følte ikke respondentene at retur til Syria var et alternativ på kort sikt, ifølge rapporten.

Spesielt unge vil legge ut på den farlige reisen over Middelhavet.

– Mangel på muligheter til å forbedre sin situasjon i vertslandet, samt bekymringer om sikkerhetssituasjonen i Syria fører til at mange setter sitt håp til å flytte til et tredjeland utenfor regionen.