FN mener Finland brøt barns rettigheter i syriske flyktningleirer

FN-komité mener Finland har krenket rettighetene til finske barn som har levd i syriske leirer.
Foto: Y. Boechat
En FN-komité mener Finland har krenket rettighetene til finske barn som har levd i syriske leirer opprettet for familier til mistenkte IS-medlemmer.

En FN-komité mener Finland har krenket rettighetene til finske barn som har levd i syriske leirer opprettet for familier til mistenkte IS-medlemmer.

Finland har ansvaret og muligheten til å beskytte de finske barna i disse leirene mot en overhengende fare for deres liv ved å iverksette tiltak for å sende dem hjem, heter det i en uttalelse fra FNs barnerettighetskomité onsdag.

Komiteen sier at funnene av langvarig internering av barn under livstruende forhold, er ensbetydende med en umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Uttalelsen speiler en tidligere avgjørelse om Frankrikes ansvar overfor franske barn i leirene.

Al-Hol-leiren

Komiteen består av 18 uavhengige eksperter. De har i oppgave å overvåke at barnekonvensjonen overholdes. Ekspertene avga sine funn etter å ha vurdert en sak anlagt på vegne av seks finske barn som holdes i al-Hol-leiren nordøst i Syria.

Etter at deres pårørende brakte saken inn for komiteen i 2019, har tre av barna kunnet forlate leiren på eget initiativ sammen med sin mor, og til slutt komme til Finland.

De øvrige tre barna, som er mellom fem og seks år gamle, er fortsatt internert i lukkede leirer i en krigslignende sone, sa komiteen.

Begjæringen fra deres pårørende omtalte også 33 andre finske barn som ble holdt i leiren uten tilgang til juridisk bistand.

IS-koner og barn

Al-Hol-leiren, som huser rundt 56.000 mennesker, er den største av en rekke leirer i regionen. Leirene er opprettet for familiemedlemmer av mistenkte IS-medlemmer, hovedsakelig kvinner og barn.

De fleste er syrere eller irakere, men anslagsvis 10.000 er koner og barn av IS-medlemmer fra andre land, hvorav mange fortsatt antas å være sterkt radikalisert.

Gjentatte oppfordringer til vestlige land om å ta hjem sine statsborgere har stort sett falt for døve ører.

– Umenneskelige forhold

Situasjonen til barna i leirene har blitt rapportert som umenneskelig. De mangler helt grunnleggende ting som vann, mat og helsehjelp, og er i konstant fare for å dø, advarte komitémedlem Ann Skelton.

To barn dør i gjennomsnitt hver uke i al-Hol på grunn av forholdene der, advarte Redd Barna i en rapport i fjor, mens FN har meldt om over hundre drap i leiren på bare halvannet år.

(©NTB)