Norsk senter for flerkulturell verdiskaping legges ned

Zahra Moini har i flere år jobbet med Norsk senter for flerkulturell verdiskaping. Nå skal driften nedlegges.
Foto: Xueqi Pang
Siden 2005 har Zahra Moini jobbet med Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, og hatt mer enn 1.500 flerkulturelle gründere registrert. Så forsvant de statlige midlene.

Senteret ble etablert i Drammen i 2005 og fikk sin finansiering først fra Drammen kommune og daværende Buskerud fylkeskommune før de inngikk samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som sto for finansieringen fram til og med 2019.

– Vi har holdt kurs og hjulpet innvandrere over hele landet, nå ble det til at vi måtte søke hver enkelt fylkeskommune om støtte til prosjekter. Dette gjorde det vanskelig å opprettholde senteret, sier Zahra Moini til Drammens idende.

Hovedårsaken til at NSFV nå er nedlagt ifølge foreningen er regionreformen der fylkene ble overdratt ansvar og penger.

– Norsk senter for flerkulturell verdiskapning har gjort en verdifull jobb. Mye av det de gjorde videreføres nå i etablererveiledningen i hver enkelt kommuneregion der det legges spesiell vekt på integrering og mangfold. Også rådgivning i Næringshager og Inkubatorer har særlig fokus på integrering og mangfold. Vi er nå i alle kommuneregioner, derfor mener jeg at dagens ordning er enda bedre med støtte, rådgivning og kurs fra mange miljøer på mange steder over hele vår geografi, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.