– EMA skal ikke vente på deportasjon

Samling på Bispegården i Tromsø for å drøfte enslige mindreåriges situasjon: (F.v) Nord-Hålogalands biskop Olav Øygard, Gro Davidsen, fungerende regionleder i Redd Barna Nord-Norge, Høyre-politiker Jens Johan Hjort og SVs Torgeir Knag Fylkesnes.
Foto: Eskild Johansen
Redd Barna og biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, inviterte onsdag til dialogmøte med to av de ledende politikere i Nord-Norge, om Norges bruk av midlertidig opphold for alenekommende barn til Norge.

Nå ber Øygarden norske politikere sørge for at barn får den beskyttelsen de har krav på og oppfordrer staten til å redusere bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige.

– I min tid som prest i Finnmark har jeg fulgt flere 100 finnmarkinger i graven. Mange bar på historier fra sin barndom, om det å være på flukt under krigsårene på 40-tallet. For dem ble dette en viktig del av livet.

Landsdelspolitikerne Jens Johan Hjort (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) var onsdag formiddag invitert til dialogmøte sammen med Redd Barna. Redd Barnas har i løpet av denne sommeren satt søkelyset på situasjonen for barn på flukt og Norges bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige.

– Vi bør ha evnen til å ta inn over oss, hvordan disse barna som sitter på mottak og venter på å bli sent ut, opplever sin barndom. Barn skal ikke måtte sitte å vente på å bli deportert fra Norge, understreket biskopen under møtet.

Retten til lykkelig barndom
Fylkesnes og Hjort var begge invitert for å for å bli med å drøfte situasjonen for disse barna. Hjort understreket engasjementet han følte under Yalda-saken under hans tid som ordfører i Tromsø.

– Jeg fikk et godt innblikk i situasjonen for barn på flukt, under saken om Yalda Bahdori i Tromsø i 2014 som var truet med utkastelse sammen med sin familie. Jeg så hvilke ekstrem belastning dette var for henne og jeg husker jeg tenkte mye: hva om dette var mitt barn? Jeg føler derfor sterk personlig engasjement for barn og unge på som lever sine liv i uvisshet. En lykkelig barndom skulle vært en menneskerett. Men det er dessverre ikke slik, og mange barn opplever krig, sult og forfølgelse.

500 barn på mottak
Fylkesnes håper at man skal klare å snu stortingsflertallet og sikre at Norge gir denne gruppen av barn en mer verdig behandling.

– Jeg føler at vinden er i ferd med å snu i denne saken, og det haster. 500 barn sitter i dag på mottak og venter på å bli sent ut av landet. 180 barn rømte i fjor fra norske mottak, og jeg håper Jens Johan klarer å få med seg Høyre i denne saken. Det er en fin anledning for stortingsflertallet til nå å snu allerede i høst og avslutter bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige som kommer til Norge, sier han til utrop.no.

Håper partiene snur
Gro Davidsen, fungerende regionleder i Redd Barna Nord-Norge er glad for at Biskopen i Nord-Hålogaland har valgt å støtte Redd Barnas solidaritetsaksjon om barn på flukt og ba under møte Fylkesnes og Hjort om å lytte til Øygards budskap.

– Vi i Redd Barna mener at alle barn har rett til å lære, overleve og være trygge, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Budskapet som Biskopen har målbærte for oss, handler om betydningen av å få ha en barndom. Barn er først og fremst barn og har de samme behov og rettigheter som norske barn. Vi i Redd Barna er nå særlig bekymret for Norges massive bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige, som vi mener må avskaffes, og det vi mener er brudd på våre forpliktelser ovenfor barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen. Avsluttet Gro Davidsen, fungerende leder i Redd Barna Region Nord.