Holdt fredstog under religiøs markering

 
Foto: Husseinie Kawthar-al-Nabi Norway
Norske shia-muslimske trossamfunn arrangerte storstilt fredstog mot terror.

Shia-muslimske trossamfunn holdt tidligere i høst et fredstog mot terror, til minne om Imam Hussains tragedie ved slaget i Karbala i år 680, som også er en del av shia-muslimenes sørgehøytid Ashura.

Fredstoget gikk fra Grønland til Stortinget.

– Meningen med fredstoget er å fordømme terror og fremme det fredelige islamske budskapet, sier muslimsk lærd og religionsforsker Sayed Masih Soltani, en av arrangørene bak fredstoget og imam i Kawther al-Nabi Islamsk Senter til NTB.

Les saken fra fjorårets ashura-markering i Oslo, hvor Utrop tok bilder

FAKTA

Om Ashura

Religiøs høytid for både shia- og sunni-muslimer, med forskjellige betydninger. Ordet betyr på arabisk “tiende”, fordi den feires den 10. dagen i måneden Muharram i den islamske kalenderen, til minne om martyren Husayn Ibn Alis død.
 
Under slaget ved Karbala (dagens Irak), forsøkte Alis sønn Husayn å gjøre opprør mot umayyid-veldet og kalifen Yazid Bin Muawiyah. Slaget endte med Husayns død og har blitt et symbol for martyrskapet.
 
Shiaer regner denne hendelsen som verdenshistoriens største begivenhet; fordi de mener at det var med på å beholde islams grunnlegende prinsipper. De er overbevist om at folk i profetens familie, hans nærmeste, utlevde islam mest nærligende det han ville gjort.
 
Husayns bortgang gjenskapes årlig, som om slaget har akkurat skjedd. En praksis for mange deltagerne i høytiden er å slå seg selv med lette kjeder påsatt kniver, for å identifisere seg med Husayns lidelse. Sistnevnte har blitt ulovlig i Iran, men praktiseres ennå blant noen shiaer i land som Afghanistan, India og Pakistan. En mindre dramatisk variant av sørgehøytiden foregår i forsamlinger der historien gjenfortelles og hvor de tilstedeværende slår seg selv rytmisk i brystkassen.