Få med innvandrerbakgrunn stiller til valg

Nye tall fra SSB viser at tre prosent av representantene i kommunevalgeti 2019 hadde innvandrerbakgrunn.
16 prosent av de stemmeberettigede hadde innvandrerbakgrunn i 2019, mens bare tre prosent av representantene hadde innvandrerbakgrunn, viser tall fra SSB.

16 prosent av de stemmeberettigede hadde innvandrerbakgrunn i 2019, mens bare tre prosent av representantene hadde innvandrerbakgrunn, viser tall fra SSB.

Siden 1983 har Statistisk sentralbyrå (SSB) målt valgdeltakelsen blant innvandrere.

I målingen for kommunevalget 2019 kommer det fram at ni prosent av de opptelte stemmen kom fra personer med innvandrerbakgrunn. Bare tre prosent av de som stilte til valg, hadde innvandrerbakgrunn.

Samlet sett hadde 16 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn.

SSB har også sett på partivalg blant personer med ulik landbakgrunn.

Ap står sterkere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers. Aller sterkest står partiet blant menn med bakgrunn fra Asia og Afrika. Blant disse stemte seks av ti Arbeiderpartiet i fjorårets valg. Blant kvinnene fra samme områder stemte fire av ti på Ap.

Venstresiden under ett har også større oppslutning i innvandrerbefolkningen enn den øvrige befolkningen. Blant velgerne med innvandrerbakgrunn oppga 51 prosent at de stemte enten Ap, SV eller Rødt, mens andelen var 33 prosent i befolkningen ellers.

(©NTB)