Han mener man ikke kan bære hijab med stolthet. Hun vil ikke la enda en mann bestemme hvordan hun skal kle seg.

Hanan Abdelrahman ønsker selv å bruke hijab. Samtidig har hun gått i demonstrasjonstog for å støtte iranske kvinners rett til å ikke gå med hijab. Dette mener FrP-politiker Arne-Rune Gjelsvik er feil.
Foto: Privat / Fremskrittspartiet
FrP-politiker Arne-Rune Gjelsvik mener at man ikke kan velge å gå med hijab i Norge samtidig som man støtter kvinnekampen i Iran. Dette får Hanan Abdelrahman til å reagere.

Etter at protestene for kvinnerettigheter i Iran fikk verdens oppmerksomhet, har flere tatt til orde for at kvinner i Norge burde kaste hijaben.

– Går det an å velge hijab selv og samtidig kjempe for iranske kvinners rett til ikke å gå med det?, spør FrP-politiker Arne-Rune Gjelsvik i et debattinnlegg i Avisa Oslo.

Han mener at svaret på dette spørsmålet er “nei”.

I debattinnlegget  «Bærer du fortsatt din hijab med stolthet?» argumenterer han for at det er naivt av muslimske kvinner i Norge å bære sin hijab med stolthet og oppfordrer dem til å av seg hijaben.

Ifølge ham, signaliserer kvinner med hijab at de bøyer seg for «totalitære regimer og religiøse ideologier fra middelalderen.»

FrP-politiker Arne-Rune Gjelsvik mener at man ikke kan velge å gå med hijab i Norge samtidig som man støtter kvinnekampen i Iran.
Foto : Fremskrittspartiet

— Jeg ble irritert over at enda en mann skal fortelle meg hvordan jeg skal kle meg

Hanan Abdelrahman, høgskolelektor i matematikk, samfunnsdebattant og vinner av Årets Villmarking 2021, er blant flere som har reagert på Gjelsviks oppfordring til muslimske kvinner.

— Jeg ble irritert over at enda en mann skal fortelle meg hvordan jeg skal kle meg og oppfatte verden, sier hun til Utrop.

ÅRETS VILLMARKING: Hanan Abdelrahman er en turentusiast som har engasjert flere kvinner med minoritetsbakgrunn til å ta i bruk naturen. Dette er en av grunnene til at hun ble kåret til Årets Villmarking i 2021.
Foto : Privat

Dette er også et av spørsmålene hun stiller i debattinnlegget «Bedrevitere som snakker om oss, ikke med oss». Her svarer hun Gjelsvik, og understreker at hun og andre kvinner med hijab demonstrerte utenfor Stortinget for å støtte iranske kvinners rett til å ikke bruke skaut.

Hun uttrykker frustrasjon over at politikere som Gjelsvik spekulerer rundt hvilke holdninger hun og andre kvinner med skaut har, i stedet for å spørre dem selv.

«Jeg og mange andre muslimske kvinner med hijab er lei alle bedreviterne som snakker om oss, heller enn å diskutere med og lytte til oss», skriver Abdelrahman og påpeker at det er mange kvinner før henne som både har skrevet og uttalt seg om hvorfor de frivillig velger å bære hijab.

– Jeg har fått flere hatmeldinger, men det er jeg vant til

Abdelrahman forteller til Utrop at debattinnlegget fikk rundt 1000 kommentarer. Nå er de mest hatefulle kommentaren slettet ifølge Avisa Oslos moderator, men Utrop kan bekrefte at det fortsatt er flere stigmatiserende kommentarer igjen.

Enkelte ber Abdelrahman om å holde munn. Andre sprer feilinformasjon om islam. Andre setter alle muslimske kvinner i samme bås.

— Det er mye stygt der. Folk anklager meg for å være kuet og dum, sier Abdelrahman.

– Har du mottatt andre ubehagelige og fordomsfulle meldinger etter at kvinnekampen i Iran har fått verdens fokus?

– Ja, jeg har fått flere hatmeldinger, men det er jeg vant til.

Velger å fokusere på positive mennesker

Abdelrahman har jobbet som mattelærer i flere år. Både på barne- og ungdomsskole og nå veileder hun masterstudenter i matematikk. I 2017 vant hun Holmboeprisen for sin nytenkende, innovative måte å lære bort matematikk på.

Etter at hun vant prisen fikk hun flere hatmeldinger. En av dem deler hun med Utrop:

“Hun burde ikke vunnet. Hun burde bli sparket ut av skolen” lyder kommentaren.

– Hvordan påvirker slike hatefulle kommentarer deg?

– Jeg klarer ikke å ta sånne mennesker seriøst, fordi jeg møter mange hyggelige mennesker hver dag som er rause og ser meg som jeg er, uten å fokuserer på at jeg har skaut på hodet. Jeg bruker ikke energien min på de som troller meg på nettet.

PRISVINNENDE MATTELÆRER: I 2017 vant Abdelrahman Holmboeprisen for sin nytenkende, innovative måte å lære bort matematikk på.

Abdelrahman forteller å ha fått flere direkte trusler. Spesielt etter at et debattinnlegg hun skrev ble delt på Facebook-siden Stopp Islamiseringen Av Norge ( SIAN).

– Har du politianmeldt dette?

– Nei, jeg fokuserer heller på majoriteten av mennesker som er greie og rause. Jeg opplever mye bra og har blitt inkludert i mye fint, så jeg fokuserer ikke på noen mennesker som er forskrudde i hodet.

– Hva betyr hijaben for deg?

– Det betyr min tro. Jeg er en praktiserende muslim og hijaben er en del av min identitet. Det betyr mye for meg. Det gir meg indre ro, og er egentlig ikke noe jeg går med for å vise til hele verden.

– Hva sier egentlig koranen om hijab?

– Noen tolker det som at man skal ha hijab på seg og andre tolker det som et åpent valg, sier Abdelrahman og legger til:

– Jeg hadde sikkert vært like praktiserende og like troende om jeg ikke hadde hatt hijab på meg, men jeg har valgt å gjøre det på den måten.

Abdelrahman forteller at koranen også stiller krav til menn:

– Ifølge Islam skal man behandle kvinner med respekt. Kvinner er dyrebare, og man
skal passe på dem, respektere dem og ikke såre dem. Dette innebærer å ikke se på kvinner på en truende måte.

– Vi vet jo at det ofte er et press som ikke er uttalt, men som er der

Gjelsvik vedkjenner at frihet også innebærer retten til å bære hijab, men beskriver dette som en illusjon dersom det ligger skjulte trusler til grunn for valget om å bruke hijab.

– Mener du at de som sier at de har valgt selv å gå med hijab, egentlig blir presset til dette i skjul? 

– Jeg er helt sikkert på at Hanan og andre tar den på uten press, men jeg er også helt sikker på at i en del muslimske miljøer kan det være et veldig stort sosialt press for å bruke den. Når vi ser hvilke konsekvenser det har fått for enkelte kvinner å ta av seg hijaben, som æresdrap, og annet. Vi vet jo at det ofte er et press som ikke er uttalt, men som er der.

– Hvordan vil det hjelpe kvinner som blir presset til å bruke hijab, at du oppfordrer kvinner som selv velger å gå med hijab, til å ta av seg hijaben?

Den store forskjellen er at jeg oppfordrer henne til det, jeg truer ikke med å ta livet av henne eller utestenge henne hvis hun ikke tar av seg hijaben.

– Den viktigste kvinnekampen vi kan ta, er kampen mot religiøse samfunn

– Jo flere som velger den veien, jo bedre blir det for samfunnet. Jeg mener jo at den viktigste kvinnekampen vi kan ta er kampen mot religiøse samfunn, ikke bare muslimske, men også flere kristne samfunn har et forkvaklet kvinnesyn.

Gjelsvik mener at vi i Norge har beveget oss i riktig retning hva gjelder kvinnefrihet, og håper at vi fortsetter å bevege oss i denne retningen.

– Moderne mennesker burde ikke la sine handlinger styres av en gammel bok, sier Gjelsvik og sikter til både koranen, bibelen og toraen.

Gjelsvik har følgende å si om Abdelrahmans beskrivelse av ham som “enda en mann som skal fortelle henne hvordan hun skal kle seg”.

– Hun har selvfølgelig full frihet til å velge, men jeg kan også mene akkurat det jeg vil om hva som helst. Den friheten har vi i dette samfunnet.

Gjelsvik understreker at man ikke kan bære hijab med stolthet når man ser hva kvinner i Iran utsettes for når de tar av hijaben.

– De har ikke reflektert godt nok over handlingen de gjør, sier Gjelsvik og påpeker at det å gå med hijab er en viktig symbolsk handling.