Her er Stortingets nye presidentskap

Stortingets presidentskap. Fra venstre: Nils T. Bjørke (Sp), Magne Rommetveit (A), Eva Kristin Hansen (A), Olemic Thommessen (H), Morten Wold (FrP) og Abid Q. Raja (V).
Foto: Stortinget
Stortingets nye presidentskap ble valgt under konstitueringen lørdag 7. oktober. 
0Shares

Olemic Thommessen ble gjenvalgt som stortingspresident.

Stortingets nye presidentskap:

Stortingspresident: Olemic Thommessen (H)

Første visepresident: Eva Kristin Hansen (A)

Andre visepresident: Morten Wold (FrP)

Tredje visepresident: Magne Rommetveit (A)

Fjerde visepresident: Nils T. Bjørke (Sp)

Femte visepresident: Abid Q. Raja (V)

Olemic Thommessen ble valgt med 86 stemmer. Eva Kristin Hansen, som også ble foreslått som stortingspresident, fikk 80 stemmer. Tre stemmer var blanke.

Runar Sjåstad (A) ble valgt til sekretær, og Ingjerd Schou (H) ble valgt til visesekretær.

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene.

Presidentskapet består av seks personer: Stortingets president, første visepresident, annen visepresident, tredje visepresident, fjerde visepresident og femte visepresident.