SSB i hardt vær om innvandringsrapport

Foto: Flickr SSB i hardt vær.
Foto: Harald Groven
I mai i år leverte forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm i Statistisk sentralbyrå (SSB) en rapport som beregner kostnadene av innvandringen til Norge. En rapport de nå seks måneder senere mener har blitt trenert av ledelsen.
0Shares

Rapporten, som har ligget på pulten til forskningsdirektør Kjetil Telle siden 9. mai, har ifølge Holmøy blitt utsatt for det han beskriver som en ”langtekkelig godkjenningsprosess som har vært langt mer omstendelig enn vanlig,” i følge VGNett.

I tillegg beskriver Holmøy at han har måttet forsvare rapporten og dens problemstillinger mot irrelevante og inkompetente spørsmål. Problemstillinger som på forhånd hadde blitt avtalt med Finansdepartementet og Brochmann II-utvalget, og som i tillegg ble signert av SSB-ledelsen.

SSB avviser utsettelse
Forskningsdirektøren avviser påstanden om at ledelsen har utsatt publiseringen av rapporten og sier til VG at rapporten har gjennomgått grundige innspill fra andre forskere og forfattere.

Da finansminister Siv Jensen (Frp) i desember 2015 oppnevnte et utvalg for å vurdere de langsiktige konsekvensene av høy innvandring, ble Holmøy, som representant av SSB, bedt om å være med. I februar i år leverte Brochmann II-utvalget sin rapport om temaet, men det var først når Holmøy skulle utarbeide SSBs utdypende rapport basert på utvalgets arbeid, at prosessen tok lenger tid enn antatt.

Holmøy mener at omorganiseringen som nylig har funnet sted innad i institusjonen til dels er årsaken til dette.

– SSB-ledelsens forslag om endringer har gjort det vanskelig for svært mange å konsentrere seg om det faglige arbeidet. Det gjelder både de mer enn 60 som berøres av at arbeidsoppgaver flyttes mellom Oslo og Kongsvinger, og forskerne, sier Holmøy til VGNett.

Omorganisering satt på vent
Det har vært mye oppmerksomhet rettet mot SSB og direktør Christine Berger den siste uken etter at nettstedet Minerva gjorde det kjent at forskeren bak innvandringsrapporten, Holmøy, ikke lenger får forske på innvandring.

Som et resultat av oppstyret ble SSB-direktør Meyer kalt inn for å svare for seg i et ”oppvaskmøte” i finansdepartementet på mandag. Der ble det gjort klart at om at finansministeren ikke var fornøyd med SSB-ledelsens planer for omorganiseringen.

– Jeg har absolutt følt at den type utredningsarbeid jeg har drevet med, er noe den nye ledelsen ikke ønsker. Jeg velger å tro at det ikke handler om at det er innvandring som er temaet, men at man ønsker en annen type forskning i SSB. Jeg føler at jeg og andre har vært utsatt for usaklig nedvurdering fra SSB-ledelsen som vi ikke har fått besvare, sier SSB-forskeren til VGNett.

Frp kritiske
Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er bekymret over utviklingen han ser hos SSB.

– Dette føyer seg inn i rekken av merkelige hendelser fra SSB, hvor det kan se ut som ledelsen forsøker å trenere saker som kan vise negative konsekvenser av innvandring. Jeg håper ledelsen ved SSB har gode svar på hvorfor denne rapporten har blitt liggende, for det ser absolutt ikke bra ut. Etter det jeg vet er dette langt over normal behandlingstid for å få godkjent en rapport, sier Helgheim til VGNett.