FpU-leder åpen for mer arbeidsinnvandring

FpU leder Bjørn-Kristian Svensrud er postitiv til mer arbeidsinnvandring dersom det blir høyere terskel for å få sosialhjelp
– Mer arbeidsinnvandring er noe man bør diskutere, sa Fremskrittspartiets Ungdoms leder Bjørn-Kristian Svendsrud da tankesmien Civita.
0Shares

Civita la frem et nytt notat som peker på positive ringvirkninger av migrasjon, 

Notatet, som er forfattet av Civitas seniorrådgiver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun på Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, viser at migrasjon gir enestående utviklingseffekter enten det gjelder inntekt, levestandard, utdanningsnivå, helse, og i mange tilfeller politisk frihet, skriver Minerva.

Svendsrud var i utgangspunktet positivt innstilt til budskapet om at innvandrere bidrar økonomisk til landene de reiser fra. Han viste til at migranter sender hjem store pengesummer:

– Det kan ha enorme ringvirkninger (…)

Han understreket at han mener at FrP og FpU ikke er negative til arbeidinnvandring, men til det høye antallet asylsøkere og flyktninger som har kommet til Norge de siste årene.

Utfordringer
Svendsrud betonet likevel utfordringene høy innvandring får for destinasjonslandene.

– Det er en utfordring når migranten får tilgang på velferdsgoder som oppleves som urettferdige for mange i vertsdestinasjonen.

– Der immigranten blir over tid, kan det oppstå verdiutfordringer, la han til.

Svensrud mener at man må unnga at mennesker kommer til Norge for å få tilgang til sosiale ytelser og foreslo å heve terskelen for å få sosiale ytelser, samtidig som man senker terskelen for å få inn arbeidskraft.