Her har EU-innvandrernes stemmer doblet seg

Her på Ringsted i Danamrk har antallet utenlandske borgere som kan stemme ved det kommende kommunevalget mer enn doblet seg (Foto: Illustrasjon).
Foto: Wikimedia Commons
I Ringsted kommune har antallet på stemmegivere med landbakgrunn utenfor Danmark mer enn doblet siden 2013, rapporterer TVØst.
0Shares

21. november er det kommunevalg i Danmark. 200.000 statsborgere fra land som Polen, Tyskland, Romania og andre EU-land kan stemme, viser nye tall fra Momentum og Danmark Statistik, melder TVøst.

I år kan 1.181 utenlandske borgere gi sin stemme ved det kommende kommunale valget i Ringestad, som totalt utgjør 4,4 prosent av alle velgere. Det eneste kravet er at man har fast bopel i landet. Denne gruppen består hovedsakelig av utlendinger fra Romania, Polen og Storbritannia, skriver TVøst.

For Line Lynnerup som stiller for Venstre i Ringestad kommune, er ikke velgernes bakgrunn av største betydning.

– Om man er fra Jylland, et EU-land eller annet sted er ikke av batydning. Alle borgere er like, sier Lynnerup til TVøst.

Vil bli kjent med innvandrervelgere
Birgitte Olsen, som stiller for Socialistisk Folkeparti i kommunevalget, ønsker derimot å bli bedre kjent med denne gruppen velgere.

– Jeg synes det er problematisk at vi har enkelte mennesker i vår kommune, som er usynlige og kanskje bare oppholder seg uten at føle noe form for tilknytning. Vi må forholde oss til dette og få det frem i lyset, forteller hun til TVøst.

Få utenlandske velgere bruker sin stemmerett
Olsen og hennes parti ønsker videre å lokke de utenlandske velgerne til valglokalene ettersom svært få benyttet seg av sin stemmerett ved kommunevalget i 2013. Ifølge Momentums undersøkelse, utnyttet kun 15 prosent av rumenerne og 14 prosent av polakkene sin stemmerett ved sist valg i 2013.

– Jeg kunne godt tenke mig, at vi gjør noe mere for at nye velgere blir bevisstgjort om vårt demokrati og vårt lokalmiljø, sier hun til TVøst.