Holder kvinne-diabetes i sjakk

Innvandrerkvinner tester seg: Blodprøver og øyesjekk var gratis tilgjengelige under årets Helsedag på Røde Kors.
Foto: Claudio Castello
Type 2-diabetes er fortsatt på topp hos enkelte ikke-vestlige innvandrergrupper, og da særlig blant kvinnene.

I november inviterte Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) og Diabetesforbundet til helsedag for kvinner.

Flere hundre kvinner møtte opp og fikk gratisundersøkelser med måling av blodsukker og kolesterol. For de som hadde fått diabetes påvist, var en øyelege fra Oslo universitetssykehus også tilgjengelig.

Under fellessesjonen snakket blant andre Anh Thi Tran, fastlege ved Stovner Legesenter. Tran har fått stipend for å forske om diabetes blant innvandrerkvinner, og forklarte lett om de ulike typene av diabetes. Hun ga også råd om hvordan man kunne holde blodsukkeret stabilt.

Shaista Ayub (t.v) fra Diabetesforbundet, her sammen med Oslo-ordfører Marianne Borgen, som også testet seg sammen med innvandrerkvinnene.
Foto : Claudio Castello

Variert kosthold
Underveis fikk også de fremmøtte sjansen til å stille spørsmål. Mange av spørsmålene handlet om kosthold og fysisk aktivitet.

– Enkelte grupper innvandrerkvinner topper statistikkene i forhold til befolkningsgjennomsnittet av ulike grunner. Kosthold som ikke er variert nok, manglende fysisk aktivitet grunnet fysiske skader og så finnes det også genetiske faktorer. Her er det viktig å ha fortløpende kontakt med lege, og heller spørre for mye enn for lite, sier Shaista Ayub, regionskontakt i Diabetesforbundet.

Ordføreren testet seg
For Oslo-ordfører Marianne Borgen var helsedagen en lærerik opplevelse, hvor hun fikk vite mer om helsesituasjonen til en bestemt minoritetsgruppe, og hvor hun selv fikk testet seg og tatt blodprøve.

– Jeg anser tiltak som dette som svært viktige, spesielt fordi man samles og deler informasjon. God helse er like viktig for alle, uansett hvor man kommer fra, og det er et viktig tema å snakke sammen om.

Borgen sier hun ble lengre enn vanlig, fordi hun anså helsedagen som svært interessant.

– For meg var det overraskende å se mange her. Men det viser igjen at slike møteplasser er viktige som lavterskeltilbud, og at det faktisk finnes tillit mellom brukergrupper og det offentlige helsetilbudet.

Første faglige samarbeidet
For Ayub var det også viktig at forbundet som hun representerer kunne samarbeide med Røde Kors og NKS og fremme informasjon om kvinnehelse med minoritetsfokus.

– For oss er det første gang vi gjør et slikt samarbeide. Formålet er nå ut, fremme informasjon og bidra til bedre helse. Vi har diabetestestet innvandrerkvinner tidligere, men nå er det også første gang vi har med en øyelege for de som har fått påvist.

Ayub ser for seg fortsatt bevisstgjøring om temaet.

– Tallene både i Norge og internasjonalt er fortsatt ganske høye. Her hjemme antar vi at så mange som 90 prosent av pakistanskfødte første- og andregenerasjons innvandrede kvinner står i fare for å utvikle type II-diabetes, og at tallene holder seg stabilt høye.

Venter på ny forskning
Somliskfødte Fartuun ga både blodprøve og fikk testet øynene. For henne var det veldig viktig å få bekreftet at helsen var i orden.

– Vi snakket jo mye om diabetes og problemene som dette gir, så jeg ble litt bekymret. Jeg måtte til slutt teste meg.

Ayub forklarer på sin side at man både i forbundet og i helsemiljøer venter spent på ny forskning som nå gjennomføres.

– Flytkningstrømmene den siste tiden endrer jo blant annet på forebyggingsfokuset, enn når hovedmålgruppen var innvandrere, flyktninger og andre med lengre botid i Norge og i de andre ankomstlandene for migrasjon.