– Katastrofalt resultat av norskopplæring

Sylvi Listhaug
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
En ny Fafo-rapport viser store variasjoner i hvor godt norske kommuner lykkes med integrasjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Målet med programmet er å styrke innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Sprikende resultater i kommunene er blant hovedfunnene i evalueringa av programmet, melder NRK.

20 prosent av kommunene oppfyller ikke lovpålagt krav om heldagsprogram. 15 prosent oppfyller ikke krav om helårstilbud. Samtidig mener Anne Britt Djuve, som har leda evalueringa for Fafo, at en for stor andel innvandrere «ser ut til å ikke nyttegjøre seg programmet».

– Ikke godt nok
Integreringsminister Sylvi Listhaug mener rapporten viser at en del kommuner ikke legger godt nok til rette for at innvandrere skal lykkes i Norge.

Hun slår fast at hun kommer til å jobbe fram forslag til hvordan det kan settes nye krav til resultat av integreringsarbeidet i kommunene.

– Det kan ikke fortsette sånn. Vi må spørre oss om vi skal fortsette å bosette innvandrere i kommuner som gjør det dårlig, sier Listhaug.