Kan nektes reisebevis

Høyesterett avslo 21. desember anken fra to asylbarnsfamilier om å få bli i Norge. Nå mener INLO-leder Ana Lopez Taylor at politikerne må endre et strengt regelverk.
Foto: Joe Gratz
I en rettsavgjørelsen som går i mot både tingretten og lagmannsretten, konkluderte høyesterett nylig med at asylsøkere og flyktninger som ikke kan bekrefte sin identitet ikke har krav på reisebevis.
0Shares

I høyesterettsavgjørelsen, som falt sist tirsdag, gjør rettsinstansen det også klart at det er lovgiver som må behandle eventuelle problemer som oppstår som følge av innsnevringen av flyktningers rett til reisebevis. Førstvoterende dommer Kallerud begrunner avgjørelsen ved å fremheve at tillitten til norske reisebevis undergraves om personer som ikke kan bekrefte sin identitet blir utstedt et reisebevis, skriver Rett24.

I flyktningkonvensjonen lyder det at staten skal gi reisebevis til flyktninger med lovlig opphold i landet. Kravet om utstedingen av reisebevis opphører kun når det foreligger det som omtales som ”tvingende hensyn til nasjonal sikkerhet og offentlig orden”.

Her til lands har det derimot blitt utført en praksis som tilsier at kun flyktninger som kan sannsynliggjøre sin identitet, får reisebevis.

Gikk til sak
Av de tre flyktningene som gikk til sak da de ble nektet reisebevis, avgjorde høyesterett at kun én av dem hadde riktig identitet. Professor Mads Andenæs som har jobbet på vegne av de tre flyktningene forteller at prosessen for de andre fortsetter videre.

– De aller fleste flyktningene som kommer til Norge, greier likevel å sannsynliggjøre sin rette identitet. I retten ble det opplyst at blant de 23.000 som har fått asyl siden 2014, ble 64 personer nektet reisebevis, skriver ABCNyheter.

Til tross for at avgjørelsen påvirker en liten gruppe, erkjenner Anders Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten at staten har et problem som må løses, til tross for at de aller fleste flyktningene klarer å sannsynliggjøre sin identitet.

Også Høyesterett påpeker problemene tolkningen vil skape, og henvender seg direkte til lovgiver:

“En liten gruppe flyktninger med lovlig opphold i landet (…) mangler tilgang til viktige goder og muligheter som befolkningen for øvrig kan ta som en selvfølge. (…) Å sørge for at denne gruppen beboere i Norge får tilgang til i alle fall de mest sentrale godene som de i dag mangler, er en oppgave for myndighetene”, opplyser Rett24.